Gå til sidens hovedinnhold

Mener Siv hever renta

Statistisk sentralbyrå tråkker feil i spørsmålet om Frps alternative budsjett, hevder økonom.

Dersom 20 milliarder flere oljekroner sprøytes inn i norsk økonomi, vil renten gå opp, prisene gå opp, og konkurranseevnen svekkes, mener økonom.

NA24 - din næringslivsavis

- Det vil bli sterkere etterspørsel, folk vil få bedre råd, da vil det bli prisvekst på sikt. Slik jeg kjenner Norges Bank vil den sette opp renten, sier Eystein Gjelsvik økonom i LO, til NA24.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Forskningssjefen i Statistisk sentralbyrå, Ådne Cappelen, sa på NRK Dagsrevyen at Fremskrittspartiets budsjettforslag, som innebærer å bruke minst 20 milliarder kroner mer av oljepengene, ikke vil virke negativt for norsk økonomi.

- En slik uansvarlig budsjettpolitikk vil legge press på renten og føre til raskere renteoppgang, det vil gi sterkere underliggende prisvekst og dermed føre til at vår konkurranseutsatte industri vil lide, sier Eystein Gjelsvik økonom i LO, til NA24.

- Skyteskive
SSBs utspill har ført til at Frp har trykket SSB til sitt bryst, ifølge Gjelsvik.

- Frp har tidligere karakterisert SSB som skredderøkonomer, og har vært skyteskive for Carl I Hagen tidligere. Plutselig har skredderne blitt akseptable for Frp, sier han.

- Tvert imot
Ifølge Cappelen kunne renten bli satt ned og arbeidsledigheten holde seg lav. Riktignok ville kronekursen styrke seg, men alt i alt konkluderte SSB med at effekten på økonomien ikke ville være negativ.

- SSB gjør en feiltolkning. Jeg er uenig i SSBs tolkning av Norges Banks mandat. Jeg mener Norges Bank vil reagere tvert motsatt av det SSB forutsetter. Hele beregningen er basert på en spekulasjon om hvordan Norges Bank vil reagere, sier Gjelsvik.

Gjelsvik presiserer at han ikke har lest hele brevet, men baserer seg på ingressen, slik den er presentert på SSBs nettsider.

- Høyere rente
Da sentralbanksjef Svein Gjedrem var på sin årlige høring i Stortingets finanskomité i mai i fjor, fikk han mange spørsmål om handlingsregelen for bruk av oljepenger. Meldingen fra sentralbanksjefen var også det motsatte av hva SSB påstår. Budskapet fra Svein Gjedrem er at dersom man bruker mer av oljepengene vil det føre til høyere rente.

- En alternativ regel, der vi brukte 20 til 30 milliarder kroner mer årlig, ville ha en umiddelbar virkning i form av høyere rente, sa sentralbanksjefen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien