*Nettavisen* Nyheter.

Alle flyktninger i arbeid må bli jobb nummer én

Lediggang er roten til alt vondt. Det gjelder også for de over 31.000 beboerne på norske asylmottak. I mange år fremover må jobb nummer én i norsk politikk være å få alle flyktninger i arbeid. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Stortingets viktigste oppgave i mange år fremover er å få så mange som mulig av flyktningene inn i lønnet arbeid.

03.12.15 11:00

NETTAVISEN MENER: Norge kan tjene mange hundre milliarder kroner på å hjelpe flyktninger og asylsøkere inn i arbeidslivet. Det krever både nytenkning og handlekraft.

Klikk på bildet for å forstørre.

Hele folket i arbeide, er en av de mest ikoniske valgplakatene til Arbeiderpartiet. Det er fortsatt et godt slagord som alle partiene på Stortinget kan bruke.

I løpet av november vil landet ha over 130.000 arbeidsledige (AKU). Av naturlig grunner vil svært mange av årets rundt 35.000 asylsøkere havne bakerst i den køen.

Tre oppgaver fremstår som ekstremt viktige:

  • Nyankomne må umiddelbart settes på skolebenken, lære norsk og komme i virksomhet.
  • Utdannelse må kartlegges, og norske utdanningsinstitusjoner må tilby individuelle veier for å få utdannelser godkjent i Norge.
  • Vi må erkjenne at mange flyktninger ikke blir høykvalifiserte, og i beste fall vil gå inn i lavlønnsjobber.

Det avgjørende i alle regnestykker om fremtidskostnader ved asyltilstrømning er anslag om hvor mange som kommer i arbeid, og hvor mange som vil leve av offentlige ytelser.

Å få alle flyktninger i arbeid er dyrt og krevende, men også svært lønnsomt hvis vi får det til. Mislykkes vi, blir prislappen fort mange hundre milliarder kroner.

Hvis vi ikke blir flinkere til å holde innvandrere i arbeid enn vi har vært til nå, kan 100.000 flyktninger i verste fall koste 800 milliarder kroner. Det handler delvis om rettigheter til offentlige ytelser, men viktigst av alt er sysselsetting. Og det siste kan alle være enige om å gjøre noe med.

Les også Nettavisen mener: Flyktninger har snarvei til fulle norske trygdeytelser


Men det er et stykke fra å ønske å få flyktninger i arbeid, til å vedta tiltak som faktisk virker.

Jobben blir ikke enklere av at arbeidsledigheten har vært på vei opp i Norge siden 2007, ifølge Arbeidsmarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Klikk på bildet for å forstørre.

Norge har rundt 130.000 arbeidsledige, og kurven har pekt opover siden 2007.

Meldinger om «asylbaroner» og drosjeturer for millioner av kroner viser at UDI foreløpig har mer enn nok med å skaffe folk husrom. Akkurat nå bor det 31.270 mennesker på asylmottak - halvparten på ordinære mottak, den andre halvparten på midlertidige transittmottak.

Det er neppe en dristig påstand at den mest lønnsomme investeringen i Norge akkurat nå er en massiv satsing på norskopplæring og å få asylsøkerne i virksomhet - eksempelvis ved å gi dem større ansvar for arbeidsoppgavene på asylmottakene.

Blant asylsøkerne finnes ingeniører, sykepleiere, lærere og andre med høy utdannelse. En effektiv kartlegging av hva som skal til for å få utdannelsen godkjent i Norge - og individuelle løp for å komme dit - er en annen oppgave som til nå har vært forsømt. Vi må unngå at syriske mattematikklærere ender som oppvaskhjelp.

Til sist må vi innse at mange asylanter kommer for sent til Norge, med for dårlig utdannelse, til at de har en realistisk mulighet til å kvalifisere seg for lønnsnivået i norsk arbeidsliv. Dette fører til svart arbeid og utnyttelse - slik vi har sett i mange avsløringer fra bilvaskerier.

NHO og flere andre arbeidsgiverorganisasjoner foreslår minstelønn, slik at de blir forbudt å lønne folk under en viss grense. Det er et godt forslag, men neppe tilstrekkelig. Skal vi få de minst kvalifiserte i arbeid, må staten spleise med arbeidsgiverne om lønnen.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sier det presist, når hun viser til at bransjer med høy andel innvandrere har lavere produktivet enn andre bransjer: - Dette vil påvirke lønnsdannelse, og må derfor komme på dagsorden.

Nettavisen mener at jobb nummer én er å få alle flyktninger i arbeid. Det krever opplæring og kvalifisering av de mest ressursterke, men vi må også innse at andre kun vil få tilbud om svært lavt lønnet arbeid.

GUNNAR STAVRUM

Hvilke forslag har du for å få flyktninger ut i arbeidslivet? Hva skal til for at din bedrift skal ansette flere?

Annonsebilag