NETTAVISEN MENER: Norge har vært et foregangsland på elbil. Men nå kappes politikerne i tiltak som ødelegger politikken.

Mange klager på støtten til utslippfrie biler, men fortsatt velger de aller, aller fleste å kjøpe bensin- og dieselbiler med miljøutslipp. Siste måned ble det registrert 11.932 nye personbiler. Bare 1.861 av dem var nullutslipp.

Årsaken er trolig at tidligere fordeler er under press. Elbilene ryker ut av kollektivfelt, gratis parkering strammes inn, og det nye er antydninger om økte avgifter.

Resultatet ser man straks i salgsstatistikken: Til nå i år er det registrert 2.411 færre nullutslippsbiler enn i fjor, eller en nedgang på 11,1 prosent.

Les mer: Bilsalget i oktober

Politikken er drevet av misunnelse og overser at 85 prosent velger å kjøpe nye biler som forurenser. Støtteordningene er sterke, men ikke sterke nok, til at majoriteten velger utslippsfritt og fremtidsrettet.

Nå vil Arbeiderpartiet innføre et tak på avgiftslette, og har sett seg ut Tesla som hovedfiende: - Tesla er et morsomt leketøy for menn som er veldig interessert i bil, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, til Dagens Næringsliv.

Senterpartiet foreslår 140.000 kroner i kontantstøtte per elbil, noe som i praksis vil bety mer avgiftskutt for de billigste elbilene - og mindre til de dyre, som Tesla.

Arbeiderpartiet tror at avgiftsletten til Tesla koster samfunnet milliardbeløp, men det er en total misforståelse.

Det teoretiske regnestykket om at Tesla-støtten «koster milliardbeløp» hviler på en feil antakelse om at Tesla-kjøperne ville valgt samme bil med 300.000 kroner høyere prislapp - eller en bensinbil i samme prisklasse.

Med null avgiftslette til Tesla, blir bilen 300.000-400.000 kroner dyrere. Hvis Tesla-kjøperne da velger en billigere elbil, får ikke samfunnet fem øre mer i avgifter. Og det teoretiske «milliardtapet» er avslørt som luft.

I stedet for å la seg drive av misunnelse, bør både Senterpartiet og Arbeiderpartiet gå løs på den reelle utfordringen: Hvordan få mange flere til å kjøpe elbil?

Det kan bare gjøres på to måter: Enten må de øke prisen på bensin- og dieselbiler, eller så må de senke prisen på biler med nullutslipp.

Å heve prisen på Tesla slik Arbeiderpartiet nå vil, er et steg i feil retning når vi er langt unna målet om å kutte miljøutslipp. Forhåpentligvis står Venstre og Kristelig folkeparti sammen med regjeringen om å avvise et slikt lettvint forslag.

Et grønt avgiftsskifte innebærer at vi bør gjøre det dyrere å forurense og ditto billigere å velge miljøvennlig. Siden bilkjøpere har ulik økonomi, er det fornuftig å ha en avgiftspolitikk som stimulerer til å velge elbiler i alle prisklasser. Tesla mener at deres bil er et alternativ til dyre bensin- og dieselbiler med de største utslippene.

Andre peker på at Teslas lange rekkevidde gjør at familier kan nøye seg med en bil, i motsetning til billigere elbiler som ofte blir familiens bil nummer to. Fremtiden ligger i elbiler som kan erstatte utslippsbiler på både korte og lange turer.

Nettavisen mener at momsfritak for elbiler er et godt tiltak som stimulerer elbiler i alle prisklasser. Politikerne må heve seg over misunnelse og fiktive teoretiske regnestykker om milliardtap.

Hva mener du om elbil-politikken, og hvilke tiltak må til dersom så godt som alle skal velge utslippsfrie biler i fremtiden?