NETTAVISEN MENER: SVs forslag om å stanse retur av asylsøkere med avslag til Afghanistan er farlig fordi det gir feil signaler og frister politikerne til å blande seg inn enkeltsaker.

I dag møter innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i Stortinget for å redegjøre om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Afghanistan og praksis for å returnere tidligere asylsøkere dit.

Bakgrunnen er et hasteforslag fra SV-politikerne Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å stanse tvangsretur av voksne afghanere som har fått avslag på asylsøknader, men midlertidig opphold til de fyller 18 år.

Bakgrunnen er at SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne den 24. oktober fremmet et forslag om stans i returene til det ble vurdert av et uavhengig ekspertutvalg. Dette forslaget blir trolig behandlet av Stortinget i neste uke, og det knyttes stor spenning til hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil stemme.

For partileder Jonas Gahr Støre blir det et vanskelig valg mellom å stå fast på den politikken Arbeiderpartiet har stått for, og presset fra venstresiden om en mer liberal og human behandling av de såkalte «oktoberbarna».

Forslaget om en politisk overprøving av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) ville være et stort tilbakeskritt til den tiden hvor politikerne kastet seg inn i enkeltsaker som ble omtalt i mediene.

En streng og rettferdig asylpolitikk krever at alle behandles likt. Det er ikke statsråd Sylvi Listhaug som avgjør hvem som skal få asyl og ikke. Vurderingen skjer av UDI og UNE etter en individuell saksbehandling hvor også legger vekt på dokumentasjon fra uavhengige Landinfo.

Landinfo følger situasjonen i Afghanistan nøye.

Om situasjonen i Kabul skriver Landinfo i sin siste rapport at byen er myndighetskontrollert, men at opprørere angriper høyprofilerte mål, og at sivile «risikerer å være på feil sted til feil tid, å oppholde seg der det gjenomføres et komplekst angrep, eller der det detoneres en bombe».

UDI vurderer fortløpende om det er trygt å returnere asylsøkere med avslag til landet og hovedstaden Kabul. Foreløpig er konklusjonen at det er trygt nok - slik også en lang rekke andre europeiske land returnerer til Afghanistan.

Til og med oktober i år har det kommet 38 enslige mindreårige asylsøkere til Norge fra Afghanistan. De får opphold til de blir voksne (18 år), men skal så returneres. Av voksne asylsøkere fra Afghanistan får de aller fleste avslag fordi de ikke oppfyller kravene til beskyttelse.

Se statistikken: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall

Under den store flyktningestrømmen i 2015 kom det 7.000 afghanske asylsøkere til Norge. Av dem var nær halvparten gutter som oppga at de var mellom 11 og 17 år.

Det er kjent at afghanske familier kan låne mellom 3.000 - 15.000 dollar til menneskesmuglere for å få ut guttene, i håp om at de får opphold og arbeid og sender tilbake penger. Men det er bare de som hevder ikke å ha familie og omsorgspersoner som blir regnet som enslig mindreårig asylsøker (EMA).

I 2016 ble 295 av disse asylsøknadene avslått, men barna fikk midlertidig opphold til de blir 18 år. Så skal de returneres. Tallene er usikre, men det finnes et sted mellom 650 og 900 slike tilfeller - ofte kalt «oktoberbarna», selv om de altså har blitt voksne.

Det er disse SVs Kristin Andersen nå vil lage en særordning for: Vil stanse tvangsretur av «oktoberbarn» fra Afghanistan

Hvis Stortinget nå skal overprøve Utlendingsdirektoratet, så er det stikk i strid med hva Arbeiderpartiet mente da Jens Stoltenberg var statsminister og man la frem lovforslaget om utlendingsloven.

Der viser man til situasjoner der ulike aktører på feltet mener at UDI og UNE tar feil i sine vurderinger av den generelle sikkerhetssituasjonen i asylsøkeres hjemland mv. - altså akkurat den situasjonen som gjelder Afghanistan.

Til dette skrev Arbeids- og inkluderingsdepartementet under daværende statsråd Bjarne Håkon Hansen på side 304: «Departementet mener at det også i tilfeller som dette vil stride mot gjeldende styringsforhold om politiske myndigheter skal ha adgang til å instruere om utsatt iverksetting».

Dette var et viktig prinsipp som stanset en tilfeldig politisk behandling av asylsøkere, og som Arbeiderpartiet stod bak. Prinsippet er en kjerne i å kalle noe for en streng, men rettferdig, asylpolitikk. Derfor vil det være overraskende om Arbeiderpartiet nå vil begynne med en politisk overstyring.

En stans av returene til Afghanistan vil sende signaler om at Norge er mer liberalt enn andre europeiske land. En sannsynlig konsekvens er at vi vil få flere enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge som førsteland.

Hvis Norge stanser returer til Afghanistan, så kan vi knapt returnere såkalte sekundærsøkere til land som fortsatt returnerer afghanere med avslag. I så fall er det ikke usannsynlig at strømmen vil snu, og at Norge kan bli attraktivt for afghanerne som oppholder seg i Europa uten lovlig opphold.

Trolig er det snakk om flere titall tusen - bare i fjor kom det 127.000 afghanske asylsøkere til Tyskland.

Stortinget bør nøye seg med å vedta lover. Hvis flertallet ønsker å gi alle enslige mindreårige asylsøkere varig opphold, så må de si det. Men konsekvensen vil da bli at man stimulerer enda flere familier til å sende unge gutter ut på en farefull ferd gjennom Europa, og sette seg i dyp gjeld til menneskesmuglere.

Nettavisen mener at Stortinget må si nei til forslaget en politisk overprøving av Utlendingsnemnda. Politikerne bør holde seg langt unna saksbehandling på asylfeltet.

Hva mener du? Er det trygt å returnere asylsøkere med avslag til Afghanistan, eller må alle få opphold på humanitært grunnlag?