Gå til sidens hovedinnhold

Asylsøkere bør ut i arbeid så fort som det er mulig

Bare to av hundre asylsøkere som kom til Norge i fjor, er i arbeid. Norge gjør ressurssterke mennesker til trygdemottakere.

NETTAVISEN MENER: Mangel på kompetanse og norsk språk gjør det vanskelig for asylsøkere å komme inn i arbeidslivet. Men det verste er lang tids lediggang på norske asylmottak.

Et forsvinnende lite antall av fjorårets asylsøkere har kommet seg ut i arbeidslivet, viser tall Nettavisen har innhentet.

Les saken: 31.145 asylsøkere kom til Norge i fjor - 519 fikk lov til å arbeide

Et stort flertall av leserne på saken svarer i en uhøytidelig måling at de ikke ønsker at asylsøkerne skal kunne jobbe - antakelig fordi man enten er redde for at asylsøkerne skal ta jobben fra nordmenn, eller fordi arbeid kan bidra til at flere blir i Norge.

Nettavisen mener at begge disse innvendingene er dårlige. At mennesker flytter mellom land, er et gode og en liberal rettighet. Men god integrasjon forutsetter at asylsøkere kommer i arbeid, bidrar til samfunnets verdiskapning og forsørger seg selv og sin familie.

Dessverre viser historien at dette ikke alltid er normalen: Seks av ti innvandrere fra Afrika er ikke i arbeid. Selv etter ti år i Norge, er bare halvparten av innvandrerne fra Afrika i arbeid - og det kreves ikke mer enn en time i uken for å regnes som sysselsatt.

Hvorfor kommer ikke flere i arbeid?

  • Mange er flyktninger som kommer hit uten skolegang og kompetanse tilpasset norsk næringsliv.
  • I Norge flytter de inn på mottak og går i verste fall uvirksomme i flere år uten noen sikker fremtidsutsikt.

Denne kombinasjonen er ødeleggende for muligheten til å komme inn i yrkeslivet. Og den blir ikke bedre av at tarifflønn og motstand mot midlertidige ansettelser gjør det for dyrt og usikkert for næringslivet å gi dem en sjanse.

Når bare 1,6 prosent av fjorårets asylsøkere har midlertidig arbeidstillatelse, så viser det at vi forvanter at de aller, aller fleste asylsøkerne skal holde seg på mottakene.

Det burde være omvendt: Både samfunnet og asylsøkerne bør kreve og forvente at de nyankomne skal ut i arbeid så raskt som mulig. Gjerne i offentlige sysselsettingstiltak for å utføre oppgaver samfunnet trenger.

Hver av de 31.145 asylsøkerne som kom til Norge i fjor har ressurser samfunnet kan ha nytte av. Lediggang er roten til alt vondt, og det er lett å forestille seg hvor ødeleggende flere år på et norsk asylmottak må være på arbeidsevnen og arbeidsviljen.

Nettavisen mener at Stortinget og regjeringen må ta de nye tallene på alvor. Når bare 1,6 prosent har fått midlertidig arbeidstillatelse, er det et varsel om tusenvis av nye trygdemottakere på lang sikt.

Hva mener du? Hva slags arbeidsoppgaver kan nyankomne asylsøkere settes til i din kommune?

Kommentarer til denne saken