Dristig hvis Ap vingler mer om trygd og flyktninger

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet stemmer ned forslag om å fjerne trygdesærordninger for flyktninger.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet stemmer ned forslag om å fjerne trygdesærordninger for flyktninger. Foto: (Arbeiderpartiet)

Arbeiderpartiet sikrer flyktninger andre trygdeordninger enn folk flest.

08.06.17 15:18

NETTAVISEN MENER: Det er dristig av Arbeiderpartiet å så tvil om partiet egentlig ønsker en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Norske velgere på trygd vil reagere på forskjellsbehandling.

Stortinget behandler nå flere forslag om å fjerne særfordeler for flyktninger, og gi dem samme ordninger som nordmenn.

Nå viser det seg at Arbeiderpartiet stemmer mot disse endringene, og vil beholde særordningene.

Les mer: Ap stemmer ned regjeringsforslag om innstramminger for flyktninger

- Ved å stemme mot innstramminger i særfordeler for flyktninger, velger Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet trygdelinjen fremfor arbeidslinjen, mener Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

I dag har flyktninger særordninger i Folketrygden som grovt sett gir dem ordninger som om de har bodd i Norge i mange år. Tanken er at flyktningene ikke skal tape på at de ikke har kunnet opparbeide rettigheter.

Dette gjelder alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og ulike stønader.

Folketrygdloven har mange særordninger for flyktninger - eksempelvis krav om medlemskap i folketrygden i tre år før man kan få uføretrygd. Foto: Lov om fylketrygd (Lovdata)

Les mer om regjeringens forslag: Strammer inn trygdereglene for flyktninger

Regjeringen ønsker å erstatte dette systemet med såkalt supplerende stønad - altså mulighet til å søke om ekstra penger etter behovsprøving. I tillegg vil de kutte antallet dager flyktninger på trygd kan oppholde seg i utlandet fra 90 til 45 dager.

Det eneste punktet Arbeiderpartiet støtter er å kreve fem års botid før flyktninger kan motta kontantstøtte. Arbeiderpartiets hovedbegrunnelse for å stemme imot er de ikke tror at forslagene vil kunne få flere ut i arbeid.

Det er andre gang på kort tid at Arbeiderpartiet velger en mer liberal innvandrings- og asylpolitikk enn regjeringspartiene. Forrige gang var de med på å gi flertall mot å skjerpe kravene til familiegjenforening.

Les mer: Støre sier nei til Listhaugs innstramming i familiegjenforening

Dette er dristig for Arbeiderpartiet utfordrer på denne måten velgere som er opptatt av en streng innvandrings- og asylpolitikk. På den annen side er det klargjørende for velgerne.

I går valgte partiet å stemme imot skjerpede strafferammer, og sørget for at det fortsatt er såkalt strafferabatt for gjentatte grove forbrytelser. Også den saken utfordrer en del av de samme velgergruppene.

Nettavisen mener at Arbeiderpartiet fremstår som mer liberal til innvandring og asyl enn regjeringen. Spørsmålet er om velgerne tror på at partiet er for en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.

Hva mener du? Oppfatter du Arbeiderpartiet som strengt eller liberalt i spørsmål om innvandring og asyl?


Denne artikkelen kan du også lese på arabisk.

تستطيعقراءة هذا الخبر بالعربيةايضا

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.