En av fire ungdommer støtter Syria-krigere

En av fire ungdommer i Skedsmo støtter til en viss grad unge som drar til Syria for å kjempe med våpen. Men det går ikke frem av undersøkelsen om de støtter IS eller IS sine fiender.

En av fire ungdommer i Skedsmo støtter til en viss grad unge som drar til Syria for å kjempe med våpen. Men det går ikke frem av undersøkelsen om de støtter IS eller IS sine fiender. Foto: Stringer (Reuters / NTB scanpix)

I en fersk undersøkelse svarer 26 prosent av ungdommene i Skedsmo at de støtter andre som drar til Syria for å kjempe med våpen.

13.06.16 14:03

NETTAVISEN MENER: Er det et faretegn at så mange som hver fjerde ungdom i Skedsmo støtter Syria-farerne? Eller er det bare et eksempel på at ungdom tenker alternativt og annerledes enn foreldregenerasjonen?

Kommuneledelsen i Skedsmo er overrasket og har startet forebyggende arbeid etter årets Ungdata-undersøkelse.

Hele 590 av ialt 2.270 ungdommer som har besvarte undersøkelsen, svarer at de i større eller mindre grad støtter ungdommer som drar til Syria for å kjempe med våpen.

Spørsmålet som ble stilt, var: - De siste årene har en del unge dratt fra Norge til krigen i Syria. I hvor stor grad støtter du valget til de ungdommene som har dratt for å kjempe med våpen?

Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i januar og februar for å kartlegge ungdommenes holdninger blant annet til skole, familie, rusmidler og vold/risikoadferd.

Les mer her: Ungdata-undersøkelsen i Skedsmo 2016

Et hovedfunn i de foregående årene er at det er store forskjeller blant ungdommene: - Jo høyere sosioøkonomisk status familien har, jo bedre er livssituasjonen for ungdommene. Vi ser et tydelig trappetrinnsmønster, der problemene øker jo færre økonomiske og sosiale ressurser familien har, sier forsker Anders Bakken ved NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tallene viser at ungdom fra familier fra lavere sosiale lag bruker mer tid foran skjermen, og mindre tid på organiserte fritidsaktiviteter.

Men nytt i år er svarene på holdninger til Syria-krigere, som først ble offentliggjort i Romerikes Blad. Skedsmo kommunes avdelingsjef for fritid og ungdom, Kristin Kyhen Ramstad, er overrasket over tallene.

- Vi har allerede satt i gang en rekke tiltak. Sammen med politiet har vi blant annet utarbeidet en egen veileder om hvordan forebygge hatkriminalitet og volelig ekstremisme blant unge, sier hun til Romerikes Blad.

Kyhen Ramstad mener at Skedsmo ikke har miljøer som rekrutterer Syria-farere, og heller ikke forebyggende koordinator mot radikalisering og voldelig ekstremisme ved Øst politidistrikt, Arild Kragset, er bekymret.

- Det vil være elever som tenker annerledes rundt slike spørsmål. Mye handler nok om bakgrunn. En kurder, sunnimuslim, sjiamuslim eller palestiner vil nok svare annerledes på et slikt spørsmål enn du og jeg, sier han.

Også Fredrikstad har et lignende spørsmål på sin Ungdata-undersøkelse, og svarene der skal være ganske like, selv om Fredrikstad kommune ikke har delt svarene om Syria på sine sider.

Ifølge Romerikes Blad svarte 12,5 prosent av ungdommene som besvarte undersøkelen at de i «stor» eller «svært stor grad» støtter unge som drar til Syria for å bruke våpen - mens omtrent like mange sier at de «i noen grad» støtter Syria-farerne.

At Skedsmo kommune og politiet tar svarene på alvor, er bra. Trolig har både kommunen og politiet rett i at støtte til Syria-farere kan være en ungdommelig sympati for handlinger og engasjement - og slett ingen støtte til terrororganisasjonen IS.

Det er vesentlig å huske at ungdommene som støtter Syria-krigerne ikke sier hvilken part de støtter i krigen - om det er IS eller eksempelvis kurderne, som kjemper for å nedkjempe IS.

Det siste er viktig nå som også Norge har bestemt seg for å sende spesialstyrker til krigen mot IS, for å gi såkalt operativ støtte til syriske grupper.

Nettavisen mener at det er oppsiktsvekkende at så mange som hver fjerde ungdom i Skedsmo i en viss grad støtter unge som drar til Syria for å kjempe med våpen. Tallene må analyseres og brukes for å bekjempe radikalisering blant ungdom.

Hva mener du? Er det urovekkende at hver fjerde ungdom støtter Syria-farere, eller kan det like gjerne være at de støtter unge som vil slåss mot IS?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.