*Nettavisen* Nyheter.

Flyktninger har snarvei til fulle norske trygdeytelser

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har det politiske ansvaret for over 440 milliarder kroner i trygdeytelser, og for at flyktninger har snarvei til fulle trygdeytelser i Folketrygden. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Elefanten i rommet som ingen snakker om, er flyktningers snarvei til fulle norske trygdeytelser.

02.12.15 14:12

NETTAVISEN MENER: Unntakene i Folketrygden er tilpasset en virkelighet hvor det kommer noen få tusen flyktninger i året. Nå kan vi få 50.000 årlig med snarvei til fulle norske trygdeytelser.

De fleste forstår at det er for sent å kjøpe brannforsikring når huset har begynt å brenne. Nettopp slik er logikken i alle forsikringsordninger - man deler på risikoen på forhånd.

Slik er logikken i Folketrygden også. Alle betaler en andel av lønnen i trygdeavgift, og normalen er at man tjener opp rettigheter gjennom å yte til fellesskapet. Hvor mye man får i uføretrygd eller alderspensjon, avhenger av opptjente rettigheter.

Alle er garantert en minstepensjon, som består av en grunnpensjon og et særtillegg. Eneste kravet at du har bodd minst 40 år i voksen alder i Norge (trygdetid).

Unntaket er flyktninger:

  • «En flyktning (..) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid».
  • «En flyktning (..) som er medlem i trygden, får fullt særtillegg uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid».


Disse unntakene i Folketrygdloven gjør det mulig å komme til Norge som asylsøker, og få en snarvei til alderspensjon resten av livet. Grunnpensjon og særtillegg gir i overkant av 180.000 kroner i året så lenge man lever. Med normal levetid kan det være snakk om flere millioner kroner.

Les mer: Lov om folketrygd

Mange nordmenn får sin pensjon avkortet: - Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre, heter det i loven.

Andre får sine pensjonsrettigheter redusert av andre grunner. Pensjonistektepar som har bodd i Norge i hele sitt liv, har hvert år fått kuttet trygden sin med 13.500 kroner hver for at Folketrygden skal spare penger.

Flyktninger har en snarvei. I likhet med alle andre som skal bo i Norge mer enn ett år, blir de automatisk medlem i folketrygden. Og de slipper avkorting: - En flyktning (..) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten bestemmelse om trygdetid, heter det i loven.

Tilsvarende unntak finnes i reglene om barnetillegg, tilleggspensjon, ytelser til enslige forsørgere og uføretrygd.

Dette er generøse ordninger som Norge kan ta seg råd til når asyltilstrømningen er moderat. Men det er ordninger som må revurderes hvis normalen blir 30.000 - 50.000 nye asylanter per år.

En enslig alderspensjonist får totalt to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G) i garantipensjon og automatisk særtillegg. Spørsmålet er om det er rimelig å gi en slik rettighet til folk som ikke har bidratt til å bygge opp det sosiale sikkerhetsnettet i Norge.

Klikk på bildet for å forstørre.

Neste år belaster trygder og pensjoner statsregnskapet med rundt 440 milliarder kroner.


Problemstillingen er ikke enkel. Når vi gir flyktninger asyl, er det rimelig at Norge også bidrar økonomisk til livsopphold i en periode. Men normalen bør være at flyktninger får utdannelse og kommer seg ut i arbeid.

Landet er heller ikke tjent med å skape en ny gruppe fattige. Det kan føre til sosial utestengelse - ikke bare for flyktningene, men også for deres familier og barn. Det taler for å beholde flyktningenes snarvei til fulle trygderettigheter.

På den annen side er det vanskelig å forklare norske pensjonister som får sine ytelser avkortet fordi de er gift eller har bodd i Norge for kort tid, at de nyankomne asylantene får en snarvei rett inn i fulle trygdeytelser. Hvis antallet trygdemottakere øker, vil også ytelsene til hver enkelt falle.

Til nå har ikke Stortinget løst dette dilemmaet, men nå kommer det for full tyngde. Diskusjonen vil stå om hvor lenge flyktninger må bo i Norge før de får fulle rettigheter i Folketrygden, og om det er rimelig at man kan komme til landet rett før pensjonsalder og få rett til alderspensjon resten av livet.

Spørsmålet er om slike generøse ordninger gjør Norge mer attraktivt for asylsøkerne som kommer til Europa.

Nettavisen mener at Stortinget må se på trygdereglene på nytt. Det er ikke rimelig at grupper som ikke har bidratt økonomisk skal få en snarvei til en livsvarig rett til trygd.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du? Er det rimelig at folk som får asyl også får fulle trygderettigheter, eller bør de gjøres tidsbegrenset eller avkortes på annen måte?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.