Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig å dele Hafslund mellom de største eierne

Fornuftig opprydding i Hafslund, der Oslo kommune selger seg ut av det private strømmarkedet.

NETTAVISEN MENER: Oslo kommunes aksjeinvestering i Hafslund har vært rotete, men nå rydder Byrådet opp. Selskapet splittes og kommunen nøyer seg med å eie kraftproduksjonen.

Oslo kommune og finske Fortum er enige om å kjøpe ut de mindre eierne og dele Hafslund mellom seg. Det er en fremtidsrettet og fornuftig løsning, som innebærer at kommunen selger seg ut av vanlig forretningsdrift som salg av strøm til private kunder.

Delingen er stor og komplisert, men hovedlinjene er enkle å forstå:

  • De mindre eierne blir kjøpt ut for to milliarder kroner.
  • Oslo kommune overtar 90 % av elektrisitetsproduksjon og 100 % av kraftnettet.
  • Fortum overtar alle strømkundene og salget mot privatkunder.

Løsningen er fornuftig fordi kommunen nøyer seg med kontroll over strømforsyning, og går ut av privatmarkedet - som handler om å kjøpe strøm billig - og selge den så dyrt som mulig til sluttkunder.

Her er aksjonærene som får gevinst: Hafslunds største eiere

Nettavisen har i mange år vært kritisk til eierskapet fordi det har vært «hummer og kanari», der Oslo kommune har satset milliardbeløp på normal forretningsvirksomhet som boligalarmer og salg av strøm.

Hvorfor kommunen skulle eie aksjer for milliardbeløp i et privat selskap notert på Oslo børs, som selger strøm så dyrt som mulig til strømkunder, var ikke lett å forstå.

Nå konsentrer kommunen seg om samfunnsviktig infrastruktur, og det er bra. Fellesskapets ressuser bør ikke brukes til å konkurrere i privatmarkedet.

Fortum og Oslo kommune skal eie fjernvarme sammen, ved at finnene kjøper seg opp til 50 prosent i det gigantiske Klemetsrudanlegget.

Oslo kommune blir verken rikere eller fattigere av å dele Hafslunds virksomhet med Fortum.

At de to eierne nå er villige til å betale 100 kroner per aksje, betyr utelukkende en gevinst for de private eierne som blir kjøpt ut med gevinst. Storparten av resten av transaksjonen er at Oslo kommune og Fortum deler virksomheten mellom seg.

I grove trekk kjøper Oslo kommune også Fortums aksjer for 6,7 milliarder kroner, men kommunen får igjen pengene fordi Fortum kjøper tilbake eiendeler for 7,6 milliarder kroner.

Nettavisen mener at det rødgrønne byrådet fortjener ros for å rydde opp i kommunens eierskap i Hafslund. Nå sikrer kommunen kontroll over strømproduksjon, men selger seg ut av privatmarkedet.

Hva mener du? Er det fornuftig å dele opp Hafslund?

Kommentarer til denne saken