NETTAVISEN MENER: Høyre blinker ut økte skatter og høyere avgifter som en nøkkelsak i årets valgkamp. Den kommunale eiendomsskatten irriterer mange.

Høyres analyse er åpenbart at skatter og avgifter er en dårlig sak for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. - Støre lover velgerne høyere skatter og avgifter, og tar Arbeiderpartiet mot venstre, hevder Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Les saken: Høyre: Alle kan få økt skatt med Ap

Rett over påske er det Arbeiderpartiets tur til å ha landsmøte. I sentralstyrets forslag til nytt partiprogram heter det «at vanlige lønnsinntekter beskattes om lag som i dag eller lavere, mens formue og høye inntekter får økt beskatning».

Les mer: Sentralstyrets forslag til nytt partiprogram 2017 -2021

Høyre mener at denne fremstillingen er feil, og at mange flere vil få økt skatte skatter og avgifter: - Når Ap sier at alle skal med, gjelder det også skatteøkninger. Nær alle får nemlig økt skatt med Arbeiderpartiet. Hvor stor regningen blir, avhenger både av forbruket ditt, og hvem Ap samarbeider med, sier Sanner.

Her kan du teste deg selv: Får du økt skatt ved et regjeringskifte?

Spørsmålet er hvor godt skattekortet er. I en fersk meningsmåling InFact har gjort for VG, sier 56 prosent at de er imot kommunal eiendomsskatt. Bare 28 prosent er for, og nettopp eiendomsskatt var en dårlig sak for de rødgrønne ved Oslo-valget.

Les saken: Klart folke-nei til eiendomsskatt

Selv om valget handler om rikspolitikken, så er velgerne opptatt av det totale skatte- og avgiftstrykket. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at eiendomsskatten går rett til værs og nærmer seg 12 milliarder kroner i året.

I Fremskrittspartiet er det stemmer som vil forby eiendomsskatten, så den saken kommer trolig opp i valgkampen.

Skatteregnskapet viser at skattene som folk betaler øker og øker.

  • Januar og februar 2015: 85,2 milliarder kroner
  • Januar og februar 2016: 86,7 milliarder kroner
  • Januar og februar 2017: 89,9 milliarder kroner

(Tallene gjelder personlige skattytere, medregnet arbeidsgiveravgift).

På to år er altså skatteregningen for årets to første måneder økt med 4,7 milliarder kroner.

Tallene viser at de såkalte «skattelettene» ikke betyr at befolkningen betaler inn færre skattekroner. Tvert imot øker skatteinngangen støtt og stadig, men politikerne har liten vilje til å kutte i offentlige utgifter. Det gjelder også den sittende regjeringen.

Nettavisen mener at skatt og offentlig forbruk blir en viktig sak i årets valgkamp. Det blir spennende å se hvordan Arbeiderpartiets landsmøte stiller seg til å gå til valg på 15 milliarder i økte skatter.

Hva mener du? Er skatt en sak du bryr deg om i valgkampen, eller er det andre emner som er viktigere for deg?