*Nettavisen* Nyheter.

Gjengvoldtekt-dommen opprører svært mange

Reaksjonene på sosiale medier er voldsomme over dommen i gjengvoldtektsaken fra Hemsedal.

Frifinnelsen av de tre tiltalte for voldtekt opprører svært mange, og med god grunn.

NETTAVISEN MENER: De tre tiltalte er dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning fordi flertallet av retten kom til at de i fellesskap har voldtatt en kvinne som var ute av stand til å motsette seg voldtekten. Men de går samtidig fri for straff. Det er fullt forståelig at dommen opprører.

Enhver som leser dommen må bli rystet over at tre voksne menn i 30-årene gir dop til en 18-årig jente og bytte på å ha sex med henne i timevis når hun er tungt ruset.

Du kan lese dommen selv: Dom fra Borgarting lagmannsrett

Flertallet på fire «finner det videre bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte var klar over at D ikke var i stand til å motsette seg de seksuelle handlingene og at de opptrådte forsettlig».

(«D» i dommen refererer til den 18-årige jenta, red. anm.)

Mindretallet på tre «finner det ikke tilstrekkelig bevist at D opptrådte på en slik måte at de tiltalte hadde grunn til å tro at hun var ute av stand til å motsette seg de seksuelle handlingene».

Norsk lov er slik at 4-3 ikke er nok for domfellelse. Dermed ble de tre tiltalte frifunnet til tross for at en sakkyndig fastslo at den 18-årige jenta hadde nok narkotika i kroppen til at det kunne medført alvorlig forgifting og død, og at en drosjesjåfør vitnet i retten at hun ble båret inn nærmest som en sekk poteter.

Mindretallet la heller ikke vekt på vitnemål fra en annen jente som hadde opplevd noe lignende med en av de tiltalte tidligere. Og de så bort fra vitnemål fra to psykologspesialister som forklarte at jentas etterreaksjoner med angst, flashbacks og psykiske problemer «samsvarer godt med hennes forklaring om hendelsen».

- Etter å ha jobba med retts- og krimsaker i pressa i over 40 år kjenner eg berre at denne saka gjer noko med meg, skriver journalist Arne O. Lindahl, som har fulgt saken fra starten, i sin kommentar i Hallingdølen.

Les kommentaren: Korleis er det mogleg?

Reaksjonene på dommen har vært voldsomme på sosiale medier, og navnene på de tre frifunnede er spredt aktivt blant annet på Facebook. Der har det også vært en veritabel rykteflom som er presentert og spredt som sannheter. Noen hevdet at de tre mennene måtte være innvandrere (feil), andre har truet dem på livet, mens andre begrunner navnespredningen med ønsket om å være en gapestokk.

Det er lett å forstå raseriet og ønsket om å ta loven i egne hender, og rent moralsk er oppførselen til de tre mennene helt forkastelig. Men samtidig er norsk lov slik at skyld skal avgjøres med klart flertall i retten - og kravet er at man skal finne dem skyldig utover enhver rimelig tvil.

Les også: Hemsedal-frikjente vurderer søksmål etter å ha blitt navngitt i sosiale medier

Ifølge dommen mener mindretallet at den fornærmede har opptrådt aktivt i forbindelse med de seksuelle handlingene, og at «det forhold at hun ble båret ut og inn av taxien, er etter mindretallets syn ikke tilstrekkelig for at de tiltalte skulle forstå hvilken tilstand hun var i».

Les Nettavisens intervju med offeret: - Man sitter igjen med følelsen av å ikke bli trodd

Flertallet trodde på Andrea Voldum, inkludert de tre fagdommerne og en meddommer. Tre meddommere trodde henne ikke, blant dem to kvinner.

- Jeg setter spørsmålstegn ved meddomsretten og juryen i så alvorlige saker, sier Andrea Voldum til Nettavisen.

- Dommens juridiske svakhet er at mindretallet ikke drøfter grov uaktsomhet, som ville vært straffbart, skriver forsvarer John Christian Elden, og det er en vesentlig kritikk mot dommen.

De tre mennene i 30-årene er altså dømt til å betale jenta 300.000 kroner i erstatning for gjerninger som mindretallet hindrer at de blir straffet for - fordi de ikke fant bevisene sterke nok.

Nettavisen mener at det er fullt forståelig at folk blir opprørt over dommen fra Hemsedal, men at det ikke forsvarer ryktespredning og drapstrusler på sosiale medier. Rettsstaten hviler på prinsippet om at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at en uskyldig blir dømt.

Hva mener du? Er det bedre at ti skyldige går fri, enn at en blir uskyldig dømt i saker som denne?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag