Gå til sidens hovedinnhold

Handelskriger og tollmurer er ødeleggende for oss alle

En handelskrig mellom USA og Russland kan være alvorlig også for norsk økonomi.

NETTAVISEN MENER: Norge er en liten og åpen økonomi, som tjener på fri handel over landegrensene. Derfor bør handelskrigen som nå er under oppseiling være en advarsel mot tollmurer og proteksjonisme.

Norge selger varer til utlandet for over 1.000 milliarder kroner i året, og mellom 30 og 50 prosent av norske arbeidsplasser er helt avhengig av salg til utlandet.

Faren for en periode med handelskriger og proteksjonisme kan være skadelig for Norge. Vi tjener stort på at handelen over landegrenser skjer uten toll og hindringer.

Samtidig som det er mørke skyer internasjonalt, bør mange norske velgere bekymre seg over at Senterpartiet kan få sterk innvirkning på en mulig rødgrønn regjering. Partiet vil ut av EØS, ha tollmurer på matvarer, og ønsker å fjerne internasjonale frihandelavtaler.

I dag kommer nyheten om en handelskrig mellom Russland og USA. Dette kommer på toppen av Donald Trumps ønske om en mur mot Mexico finansiert med toll, og trusler om hindringer på handelen med Kina.

Legger vi til urolighetene mellom Storbritannia og EU i forberedelsene til Brexit, ser det litt mørkt ut: - Tegnene til økt proteksjonisme er urovekkende. I en verden preget av felles problemer er alenegang ikke løsningen, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale.

- Fordelene ved et mest mulig fritt internasjonalt varebytte er udiskutable, la han til.

Økonomiene har kjent til fordelene med såkalte komparative fortrinn i over 200 år. Kort forklart tjener både nordmenn og franskmenn på at vi produserer fisk, mens de produserer vin. Og begge tjener på at handelen skjer uten toll og andre handelshindringer.

Rundt 75 prosent av den norske økonomien er eksport og import. Hele den norske velferdsstaten hviler på frihandel, og den er basert på jevnbyrdighet: Man får ikke selge varer til et annet land, uten å akseptere handel den andre veien - naturlig nok.

Donald Trump er ikke imot handel, men ønsker at den skal være jevnbyrdig. Handelsunderskuddet mot Kina er enormt, og USAs president vil presse Kina til også å kjøpe amerikanske varer. Han tror mer på bilaterale avtaler mellom to land, enn internasjonale avtaler som gjelder mange land.

Det kan være rasjonelt for en internasjonal stormakt som USA, men ikke for oss. Norge er et lite, og økonomisk ubetydelig land. Vi er avhengig av internasjonale frihandelsavtaler og EØS-avtalen for å få bedre markedsadgang enn vi ville klart å forhandle oss frem til alene.

Som sentralbanksjefen helt korrekt oppsummerte det: - Som en liten, åpen økonomi er mye av vår velstand basert på handel med andre land. Det gir oss tilgang på varer og tjenester andre har bedre forutsetninger for å produsere.

Nettavisen mener at Norge bør bekjempe proteksjonisme, og støtte fri handel over landegrenser. Mange hundre tusen arbeidsplasser er avhengige av at verdensøkonomien unngår handelskriger.

Hva mener du? Vil du ha tollmurer eller internasjonale frihandel?

Kommentarer til denne saken