NETTAVISEN MENER: Sol- og vindkraft er nesten helt ubetydelig i det store bildet. En ny rapport viser at de bare dekker 0,6 prosent av verdens energibehov.

Miljøpartiet De Grønne krever at Norge ikke utlyser et eneste nytt oljefelt for å støtte en eventuell rødgrønn regjering og Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

En ting er at det aldri kommer til å skje - noe annet er at verden kommer til å være like avhengig av olje, gass og kull de neste 25 årene, ifølge World Energy Outlook fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Miljøpartiet De Grønne skriver at de «har vedtatt Norges mest spennende politiske program i 2017!».

Det vil mange være enige i.

De Grønne mener at «det er finansielt klokt å trekke investeringer ut av fossil energi, til fordel for fornybar energi».

At det vil være spennende for de offshoreansatte i Norge, er det ingen tvil om.

Partiet vil også bruke Oljefondet til det grønne skiftet, og sette av en prosent av vårt brutto nasjonalprodukt hvert år til internasjonal klimaomstilling. Det tilsvarer rundt 40 milliarder kroner i året.

Også det vil være spennende.

Men det mest spennende er at De Grønne vil avvikle bruk av fossil energi så raskt som mulig, la Norges olje- og gassressurser ligge i bakken, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland».

Les mer her: De Grønnes partiprogram 2017-2021

Programmet vil helt klart være spennende også for norske offentlig ansatte, siden petroleumsinntektene utgjorde rundt 233 milliarder av statens inntekter ifjor - penger som gikk til Folketrygden, kommunene, sykehus og landbruket.

Det hadde vært spennende å se hvordan Jonas Gahr Støre, som mulig ny statsminister, forener disse kravene med Arbeiderpartiets ønske om økte offentlige kostnader og Senterpartiets krav om mer til bøndene og distriktene.

Sannheten er selvsagt at Norge snakker med to tunger i klimapolitikken. Vi er med på Paris-avtalen, kjøper klimakvoter, støtter regnskogen og forsøker å kutte innenlands - samtidig som vi selger olje og gass og tjener stort på andre lands utslipp.

Og slik vil det fortsette, viser den nye rapporten fra det mest annerkjente miljøet - International Energy Agency - på en måte OECD på energiområdet. Deres rapport viser at sol og vind bare vil dekke 3 prosent av verdens energibehov i 2040 - og at etterspørselen etter kull, olje og gass vil øke i årene som kommer.

Det er godt nytt for norsk økonomi og elendig nytt for MDG og Rasmus Hansson.

For norsk økonomisk vekst og sysselsetting er dette altså gode nyheter. I 2015 slo Statistisk sentralbyrå fast at «239.000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen».

Sannheten er at svært mange norske bedrifter tjener gode penger på å levere til petroleumsnæringen - også landbruket.

Her kan du se selv: Leveranser til petroleumsindustrien

Slik den siste gallupen ser ut, er Jonas Gahr Støre avhengig av Miljøpartiet De Grønne eller Rødt for å få flertall. Siden han åpenbart vil si nei til De Grønnes krav om å avvikle oljeindustrien, kan den avklaringen bli spennende.

Nettavisen mener at Norge kommer til å bygge ut nye felt og leve av olje og gass i mange tiår til. Vi kan gjerne late som noe annet, men sannheten er at norsk velstand er oljefyrt.

Hva mener du? Vil De Grønne få flertall for å stanse nye feltutbygginger, eller tror du at behover for olje, gass og kull vil fortsette å øke?