NETTAVISEN MENER: Det interessante er ikke om utlendinger er mer kriminelle enn nordmenn, men i tilfelle hvorfor og hva vi kan gjøre for å forhindre det.

Det er ingen tvil om at utlendinger er overrepresentert i kriminalstatistikken. Men det er ingen holdepunkter for å knytte det til debatten om asyl- og flyktningepolitikk.

Utlendinger er heller ikke eneste gruppe som er overrepresentert. Tre av fire straffede er menn, og unge er klart mer kriminelle enn andre aldersgrupper. Bildet er altså sammensatt.

Men det er dårlig grunnlag for å knytte kriminalstatistikken til flyktning- og asylpolitikk.

- Av de 6 580 utenlandske statsborgerne som ble straffet for forbrytelser, hadde 4 300 et statsborgerskap fra et annet land i Europa, skriver Statistisk sentralbyrå.

At utenlandske statsborgere er overrepresentert, er altså knyttet til kriminalitet på tvers av landegrensene i Europa - og dermed vel så relevant i diskusjonen om EØS-avtalen og fri flyt av 525 millioner mennesker mellom Europa og Norge.

Les mer: Her er tallene på utlendinger og kriminalitet

Debatten om geografisk bakgrunn blusset opp etter at en politimann i Haugesund skrev blogg om fenomenet. Nettavisen har sjekket alle straffesaker i Oslo tingrett i forrige uke, og finner et lignende mønster: Av 35 tiltalte, hadde bare åtte tradisjonelle norske navn.

Les saken: Tiltalte i Oslo tingrett en tilfeldig uke: 35 tiltalte: 8 norske eller nordiske navn

Det sentrale spørsmålet er hvorfor utlendinger og innvandrere/barn av innvandrere havner i kriminalstatistikken. En gruppe som går igjen er asylsøkere som har fått avslag, men som ikke blir tvangsutsendt. At flere av dem gjør lovbrudd, er ikke overraskende. De kan ikke ta seg jobb, og er henvist til tigging eller kriminalitet for å overleve i Norge.

Organisert kriminalitet i Europa vil også trekke opp statistikken, selv om det ikke har spesifikt med norsk rettsvesen å gjøre. Vi vet også at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken, men ikke så mye hvorfor. Og det er store skiller mellom opphavsland, ifølge den siste studien fra Statistisk sentralbyrå:

- Innvandrere fra enkelte land (for eksempel Kosovo, Somalia, Irak og Iran) har flere ganger høyere andel gjerningspersoner og/eller straffede, mens andre grupper (f.eks. India, Kina og Filippinene, samt de vestlige landene) er underrepresentert i kriminalstatistikken.

Svensk statistikk viser at asylsøkere og flyktninger kun står bak en liten andel av kriminateten i landet, mens vi foreløpig mangler opplysninger i Norge. Kripos har såvidt begynt å registrere hendelser blant flyktninger.

En annen ting er også lett å glemme: Langt de fleste gjerningspersoner, straffede og fengslede er personer uten innvandringsbakgrunn.

Nettavisen mener at det er et komplisert bilde, men at det ikke er holdepunkter for å trekke frem asylsøkere og flyktninger spesielt.

Hva mener du? Hvorfor er utlendinger spesielt fra Europa overrepresentert i kriminalstatistikken?