NETTAVISEN MENER: Den norske innvandrerbefolkningen får mer og mer å si ved valg. Stortingsvalget i 2017 kan bli avgjort av Jonas Gahr Støres appell blant ikke-vestlige innvandrere.

Arbeiderparti-støtten er sterk hos alle religiøse grupper, men blant muslimske ikke-vestlige innvandrere er det ekstreme utslag:

  • Rundt 80 prosent stemmer Arbeiderpartiet.
  • Bare en av hundre av ikke-vestlige muslimer stemmer Fremskrittspartiet.

Dette går frem av Statistisk sentralbyrås gjennomgåelse av partivalg blant innvandrere.

- Blant innvandrere fra europeiske land er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, heter det i artikkelen fra Statisisk sentralbyrå.

- Tidligere undersøkelser har vist at personer med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika foretrekker partier på venstresiden som Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (SV) og RV/Rødt, konkluderer Statistisk sentralbyrå.

- I Oslo, som er den kommunen med flest personer med innvandrerbakgrunn, har nær 30 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn.

Interessant nok skyr muslimene Fremskrittspartiet, mens velgere fra østeuropeiske land liker Frp nesten dobbelt så mye som nordmenn flest.

Les mer: Ap står støtt blant innvandrere fra sør

Med dagens galluptall kan innvandrerbefolkningen avgjøre valget. Fra 1999 og frem til valget i 2015 har antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn økt fra 185.500 til 543.100.

Ved siste valg utgjorde mennesker med innvandrerbakgrunn rundt 14 prosent av de stemmeberettigete. Andelen har trolig økt til rundt 16 prosent, eller godt over 600.000 mulige stemmer ved valget til høsten.

PRESISERING: Ved kommunevalg har utenlandske statsborgere som har bodd i Norge over tre år stemmerett, men disse har ikke stemmerett ved stortingsvalg. Fra 2015 vil cirka 25.000 ha fått norsk statsborgerskap, så et usikkert anslag er at det er rundt 250.000 mulige stemmer ved stortingsvalget - men altså over 600.000 ved neste lokalvalg.

Dersom Jonas Gahr Støre makter å mobilisere innvandrerstemmene kan det få stor betydning. Ved kommunevalget i 2015 fikk Arbeiderpartiet 33,0 prosent av stemmene.

Etnisk norske velgere og innvandrere fra vestlige land trakk ned Aps gjennomsnitt - mens velgere fra Afrika og Asia flokker seg rundt Arbeiderpartiet.

Slik har det vært i mange valg på rad, og barn av innvandrere ser ut til å følge foreldrenes partivalg.

Les mer: Her kan du se alle tabellene

Nettstedet Pollofpolls.no, som analyserer gjennomsnittet av alle partimålingene, har flere ferske galluper med dødt løp mellom partiblokkene.

Spørsmålet er hvorfor innvandrerne fordeler seg som de gjør, og hva de norske politiske partiene gjør for å tiltrekke seg de nye velgerne.

Artikkelen fra Statistisk sentralbyrå gir ingen politisk analyse av hvorfor innvandrerne er venstrevridde. Mye kan trolig forklares med sosiale og økonomiske skillelinjer, der lavinntektsgrupper stemmer til venstre. Tallene tyder også på at innvandrerne tar med seg politiske oppfatninger fra hjemlandet - og overfører dem til barna.

Den beste gruppen for Fremskrittspartiet er polakker. Uheldigvis for Frp stemte bare syv prosent av denne gruppen.

For Arbeiderpartiet er det enkelt: De må få sympatisørene til å stemme. Ved siste valg lå valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen på rundt halvparten av ikke-innvandrerne.

Med dødt løp på flere partimålinger akkurat nå, ville innvandrerne vært på vippen i valget mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som statsminister.

Nettavisen mener at en voksende innvandrerbefolkning vil få mer og mer å si for norske valg fremover. Hvis ikke de borgerlige partiene makter å demme opp, vil Arbeiderpartiet få solid medvind fra disse gruppene.

Hva mener du? Hva er årsaken til at Arbeiderpartiet står sterkt blant ikke-vestlige innvandrere, mens Fremskrittspartiet trekker til seg polske arbeidsinnvandrere?