NETTAVISEN MENER: Alle som tjener over 600.000 kroner vil få økt skatt, dersom det blir en rødgrønn regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Arbeiderpartiet vil skru til skatteskruen.

Skatt blir et skille mellom Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder i årets valgkamp. Det går frem av et intervju som Dagens Næringsliv har gjort med Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre.

Les saken: Arbeiderpartiet vil øke skatten med 15 mrd.

Formueskatten skal økes igjen, det kommer nye avgifter, verdien av rentefradraget synker og til overmål skal inntektsskatten opp for alle som tjener over 600.000 kroner.

Partiets egen utregning viser at du får tusen kroner mer i skatt hvis du tjener over 600.000 kroner, og nærmere 30.000 kroner mer i skatt hvis bruttoinntekten passerer tre millioner kroner.

Høyre vil fortsette å sette ned skattene, men det vil skje sakte. Partiet har ikke offentliggjort noe mål for neste stortingsperiode, men det er grunn til å anta at forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet blir minst 20 milliarder kroner i årlige skatter.

Arbeiderpartiets skattevarsel gir et svar på spørsmålet om hvor partiet vil legge seg politisk inn mot valget.

Les bloggen Nett på sak: Hvilken vei går Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet begrunner skatteskjerpelsene med at staten trenger inntekter for gode formål. Et alternativ er å kutte i de totale utgiftene som i år passerer 1.300 milliarder kroner. Kutt i støtten til religiøse trossamfunn vil eksempelvis spare omtrent like mye som Aps forslag til økt inntektsskatt.

Les Nettavisen mener: Kutt den offentlige støtten til religiøse trossamfunn

Et annet alternativ er å øke oljepengebruken nærmere til handlingsregelens maksgrense. Fondet er akkurat nå på 7.447 milliarder kroner. Arbeiderpartiets forslag tar fra folk flests private formue, men fortsetter formueoppbyggingen på statens hånd.

Antallet som blir rammet av skatteskjerpelsen avhenger av lønnsutviklingen, men Statistisk sentralbyrås tall viser at det i fjor var nærmere 650.000 lønnsmottakere som tjente over en halv million kroner.

Nokså mange skattytere tjener så mye at de ligger i grenseland for Arbeiderpartiets skatteskjerpelser, mens rundt 200.000 skattebetalere - og velgere - vil få betydelige personlige skatteskjerpelser.

Alle som har en inntekt på over en million vil få minimum 6.000 kroner mer i skatt.

Det hører med til historien at mange av disse bor i kommuner som nylig har innført eiendomsskatt, som Oslo.

Det positive med Arbeiderpartiets valgutspill er at det er ærlig og direkte: Stemmer du Arbeiderpartiet, stemmer du for økt skatt.

I valgkampen kommer partiet til å hevde at økt skatt må til for å gi gode offentlige tjenester, men det er en sannhet med modifikasjoner. Med totale kostnader på 1.300 milliarder kroner er det også mulig å kutte kostnader, redusere byråkratiet, og få rom til økninger andre steder.

Dessuten er det et stort spørsmål hvordan 15 milliarder kroner i skatteskjerpelser vil virke inn på økonomien og bedriftenes evne til å skape nye arbeidsplasser.

Dette blir garantert et hovedtema i valgkampen.

Nettavisen mener at Arbeiderpartiet fortjener ros for å være ærlige i skattepolitikken. Det gir velgerne klare alternativer å ta stilling til.

Hva mener du? Er skatteskjerpelser på 15 milliarder kroner riktig medisin for norsk økonomi, eller ønsker du skattelettelser i stedet?