Gå til sidens hovedinnhold

Klimafornekteren som nekter seg ingenting

- Det er ingen sammenheng mellom CO2-utslipp og temperaturene. Det er et rent bedrageri, sier Fremskrittspartiets tidligere leder.

NETTAVISEN MENER: Om ti måneder kan Stortinget få sin første rene klimafornekter. Fremskrittsparti-politiker Carl I. Hagen mener at han vet bedre enn verdens klimaforskere.

FNs klimapanel består av 830 forskere og eksperter, og jobben er å sammenfatte hva vitenskapen vet om globale klimaforandringer. Bak institusjonen står Verdens meteorologiorganisasjon og FNs miljøprogram.

Klimapanelet har utgitt fem hovedrapporter i løpet av 25 år, og de bygger på mange hyllemetre med forskning og observasjoner, og mange tusen vitenskapelige arbeider.

De viktigse konklusjonene i den femte hovedrapporten er disse:

  • Klimasystemet er under oppvarming. Atmosfæren og havet er varmere, mengden av snø og is har avtatt.
  • De atmosfæriske konsentrasjonene av CO2 og andre klimagasser har økt til nivåer man ikke har sett på 800.000 år.
  • Endringen i global overflatetemperatur vil øke med minst 1,5 grader i forhold til perioden mellom 1850 og 1900.

- Menneskenes påvirkning på klimasystemet er tydelig. Det fremgår av den økende konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, av det positive strålingspådrivet, av den observerte oppvarminga og av vår kunnskap om klimasystemet, skriver Wikipedia i en oppsummering av rapporten.

At temperaturene øker, er det ingen tvil om. Det innser også klimafornekterne. Målinger er målinger.

Les også Nett på sak: Dårlig nytt for klimafornekterne

Spørsmålet er om temperaturøkningene skyldes naturlige variasjoner, eller om menneskeskapte utslipp bidrar til ytterligere temperaturøkninger.

I neste omgang er det politiske spørsmålet om Norge, med under 1/1000 av verdens befolkning, kan gjøre noe fra og til - og om det er verdt prisen.

I sedvanlig stil nekter ikke Carl I. Hagen seg noen ting, men sier rett ut at menneskepåvirket global oppvarming er et bedrageri, satt ut i verden av et apparat av forskere og byråkrater for å skaffe seg offentlige penger.

- Det er ikke vitenskapelig hold for at mer CO2-utslipp fra menneskene vil øke temperaturene på jorden, hevdet Carl I. Hagen.

Hans motdebatant, klimaforsker Bjørn Hallvard Samset i Cicero, svarte følgende: - Vi har alle rett på våre meninger om hvordan vi skal håndtere klimautfordringene, men vi har ikke rett til våre egne fakta.

Sagt på en annen måte: Politisk debatt er greit, men vi må holde oss til sannheten og ikke finne på fakta.

Med all respekt for Carl I. Hagen, så er han ikke klimaforsker. Det er ikke resten av Stortinget heller. Derfor hadde det vært mer interessant å høre en av forskerne Carl I. Hagen påberopte seg i debatt med klimaforskeren fra Cicero.

Galluptall tyder på at Carl I. Hagen treffer en stor velgergruppe med sin klimaskepsis. Bare halvparten av befolkningen er bekymret for konsekvensen av klimaendringer, og det blir stadig færre som mener at politikerne gjør alt for lite for å begrense utslipp av klimagasser.

Les TNS Gallup: Klimapanelet 2016

En uvitenskapelig poll i Nettavisen viser at ni av ti er enig i at temperaturen stiger, men at bare et lite flertall tror at det skyldes menneskapte utslipp.

En dansk undersøkelse viser at 26 prosent av danskene mener at klimaforandringene er naturskapte, mens en TNS Gallup-undersøkelse tilsier at rundt en million nordmenn ikke tror på menneskeskapte klimaforandringer.

Poenget er at Carl I. Hagen fisker i rørt vann når han har plukket ut klimaskepsis som en av sine kampsaker. Det er en kompleks sak, og den engasjerer ungdommen vesentlig mer enn eldre. Men så er det neppe de unge velgerne som vil løfte Carl I. Hagen inn på Stortinget heller.

Nettavisen mener at Carl I. Hagen legger hodet på blokken når han vet bedre enn FNs klimapanel og nesten 1000 av verdens fremste klimaforskere. Men tvilerne er mange nok til at den erfarne politikeren kan tjene på standpunktet, uansett om det er sant eller ikke.

Hva mener du? Er du glad for at Carl I. Hagen kan være på vei inn igjen på Stortinget?

Kommentarer til denne saken