Gå til sidens hovedinnhold

Muslimske mødre må stå opp for friheten til døtrene

Etter 45 år i Norge har Azra Galini fått nok av muslimske mødre som ikke står opp for døtrene sine.

NETTAVISEN MENER: Det er en modig utfordring den muslimske, pakistanske firebarnsmoren stiller til andre muslimske mødre. Ikke påtving barna deres et levesett som gjør dem ulykkelige.

Dagens viktigste kronikk er skrevet av Azra Galini i Aftenposten. Den er en sterk beretning om trakasseringen man møter ved å utfordre inngrodd moral, men hvor viktig det er for barnas lykke og fremtid.

Les kronikken her: Muslimske mødre, nå må dere våkne!

Kronikken har fått massiv støtte på sosiale kanaler:

«Så flott å se deg stå opp for dine døtre og alle oss andre jenter født i islam», er en av tilbakemeldingene på Facebook.

Galini ga de fire barna råd om ikke å tenke nasjonalitet når de skulle finne sin fremtidige ektefelle, og rådet dem til å satse på utdanning for å kunne bli selvstendige individer.

- Jeg ignorerte pakistanske kvinner som snakket bekymringsfullt om sine døtre som var blitt «for norske». Jeg skjønte aldri helt hva de mente med dette. Vi bor i Norge, hvordan kan man unngå at barna blir norske og hvorfor assosieres det med noe negativt? spurte jeg. Barna våre er født i Norge, de er de facto norske, skriver hun.

Utspillet er viktig fordi det utfordrer kvinnene til å komme ut av skyggene og våge å utfordre mannsjåvinisme og kulturell undertrykking. Jomfru-tester, hijab på unge jenter og å nekte jentene å ha gymnastikk eller reise på skoleturer er eksempler på praksis som gjør dem «annerledes».

- Jeg anbefaler pakistanske foreldre å legge bort den trangsynte kulturen sin og i stedet prøve å se sine barn med nye øyne - hvor det tas hensyn til at barna har en sterk tilhørighet i Norge, skriver Azra Gilani.

Det er et godt mål på integrering at innvandrerne og deres barn får utdannelse, kommer i arbeid og forsørger seg selv. Trolig er det også slik at jo flere som gifter seg utenfor sin etniske gruppe, desto mer «norsk» har gruppen blitt.

Dessverre viser Statistisk sentralbyrås ekteskapsstatistikk at det er langt igjen før det blir normalt for norskfødte med innvandrerforeldre å gifte seg med noen uten innvandrerbakgrunn. Og det er tilsvarende uvanlig at folk uten innvandrerbakgrunn finner sin ektefelle blant norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Dette gjelder spesielt barn av innvandrere fra verdensdeler med mange muslimske land, og spesielt Pakistan og Tyrkia. - Blant de norskføldte med bakgrunn fra Asia, hadde 85 prosent giftet seg med en person som også hadde innvandrerbakgrunn, skriver Statistisk sentralbyrå.

Samme tendens gjelder sysselsetting, der kvinner fra muslimske land som Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia og Tyrkia ligger langt under sine menn i yrkesdeltakelse. Det ville være en ulykke om denne trenden ble ført videre til barna og barnebarna.

Kronikkforfatter Azra Gilani har rett i at barn som bor i Norge også vil få tilhørighet her, og bli påvirket av skolesystemet og norske verdier. Hun valgte å la døtrene og sønnen følge samme regler for innetid og valg av kjæreste, og fant det naturlig at barna deltok i gymtimer, lærte å svømme og gå på ski som norske barn.

Nettavisen mener at muslimske foreldre gjør barna en bjørnetjeneste ved å kreve at de oppfører seg annerledes enn norske barn. Foreldre må være rause og gi barna friheten de har rett på.

Hva mener du? Er det et godt råd til muslimske mødre at de står opp for døtrenes rett til å velge kjæreste og gi dem frihet, selv om det går på bekostning av tradisjonelle verdier?

Kommentarer til denne saken