NETTAVISEN MENER: Staten kan få en ekstraregning på flere milliarder kroner fordi samferdselsministeren ikke vil overprøve lokalpolitikerne i Moss. Her skal det bygges, koste hva det koste vil.

I østfoldbyen pågår en heftig debatt om hvor jernbanestasjonen skal ligge, og om riksvei 19 kan bygges i tunnel. Problemet er at alt skal skje samtidig, og at den ene utbyggingen påvirker den andre.

Først kommer ny jernbanelinje og ny Moss stasjon på havnen. Planforslaget for Bane NOR koster 9,25 milliarder kroner for 10,2 kilometer jernbane - eller en pris på rundt 900.000 kroner per meter - som er noe av det dyreste ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Nå har en lokal aksjongruppe engasjert konsulentfirmaet Norsk Bane til å lage et alternativ. Løsningen deres er å flytte Moss stasjon bort fra havnen, og da synker prisen med 3,5 milliarder kroner.

- Samtidig vil planen vi legger frem også gjøre det mulig med langt enklere og rimeligere løsninger for ny Rv19, med trolig mindre inngrep og milliardsummer å spare også her, heter det i utredningen.

Her er de to alternativene:

Bane Nor: Sandbukta-Moss-Såstad

Norsk Bane: Sandbukta-Moss-Såstad

Jernbanen kan altså bli 3,5 milliarder kroner billigere enn Bane NORs forslag, ifølge de alternative konsulentene. I tillegg ødelegger Bane NORs planen om jernbanestasjon og jernbanelinje langs sjøen for planen om å legge riksvei 19 i tunnel gjennom byen.

- Med den vedtatte jernbanetraseen gjennom Moss og det vi vet om grunnforholdene ser det ut til at en lang tunnel i stor grad må bygges i løsmasser, er konklusjonen til Statens vegvesen.

- Dette alternativet vil trolig koste i overkant av fem milliarder kroner, fordi det er mye dyrere å bygge tunnel i løsmasser enn i fjell.

I dag kjører det mellom 22.000 og 25.000 biler i døgnet gjennom Moss, og det er et sterkt ønske om å få trafikken inn i tunnel. Men det blir vanskelig fordi veien må krysse jernbanelinjen på et sted med mye løsmasser.

Opprinnelig skulle riksvei 19 gjennom Moss kostet 2,7 milliarder kroner, men nå vil altså en tunnelløsning koste nesten det dobbelte. Av totalkosten på 5,2 milliarder kroner, vil 4,1 milliarder kroner bli krevd inn med bompenger - dersom en slik tunnel blir bygget.

Totalt er det altså snakk om en ekstraregning på seks milliarder kroner for samfunnet på grunn av traséen jernbanen har valgt. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kvir seg for å blande seg inn i lokalpolitikken, selv om ekstraregningen altså går til staten.

- Flertallet i bystyret har støttet planene som nå foreligger og det er vedtatt en reguleringsplan basert på dette, sier Ketil Solvik-Olsen til Moss Avis.

For å repetere:

  • Bane NOR vil bygge jernbanen 3,5 milliarder dyrere enn alternativet.
  • Og jernbaneplanen vil gjøre riksvei i tunnel rundt 2,5 milliarder dyrere.

Det er forståelig at samferdselsministeren ikke har lyst til å blande seg inn i en lokalpolitisk krangel, men det blir dyrt.

Nettavisen mener at den lokale krangelen i Moss har nasjonal interesse fordi regningen til syvende og sist blir tatt av skattebetalerne. Mye tyder på at dette blir en dominorekke av dyre beslutninger.

Hva mener du? Er det akseptabelt at lokalpolitikerne gjør vedtak som gir milliarder i ekstraregning for staten og skattebetalerne?