NETTAVISEN MENER: Over 30.000 av de registrerte arbeidsledige er innvandrere. I resten av befolkningen er ledigheten på kun 2,3 prosent, viser ny statistikk.

Arbeidsledigheten har gått kraftig ned det siste året, men det er store variasjoner mellom ulike grupper. Mens befolkningen eksklusive innvandrere har 2,3 prosent ledige, er det tilsvarende tallet for afrikanske innvandrere 11,1 prosent arbeidsledighet.

Statistikken bekrefter at det går bedre i norsk økonomi, og at mye av ledigheten skyldes problemer med å integrere bestemte innvandrergrupper i arbeidslivet.

  • Vestlige innvandrere har ledighet som er såvidt høyere enn befolkningen ellers.
  • Mens asiatiske og afrikanske innvandrere har høy ledighet, også i gruppen som har bodd i Norge i mer enn syv år.
  • Nå er 27.000 registrerte ledige innvandrere fra Øst-Europa, Asia eller Afrika.

Første kvartal var det i underkant av 85.000 registrerte ledige - omlag 5.000 færre enn for ett år siden. Ledigheten faller i alle grupper, og over hele landet.

Befolkningen eksklusiv innvandrere har svært lav ledighet stort sett i hele landet - mens ledigheten blant innvandrere er minst dobbelt så høy i alle fylkene.

Du kan se tallene her: Helt ledige etter bakgrunn og fylke

Det er påfallende at den politiske diskusjonen om arbeidsledighet ofte overser dette hovedbildet, nemlig at høy ledighet er nært tilknyttet innvandring og integrering.

Når resten av befolkningen kun har 2,3 prosent registrert helt ledige, så er det så lavt at det i praksis nesten er umulig å komme lavere i en økonomi som også trenger omstilling og fleksibilitet.

I valgkampen er det mer interessant å høre hvordan partiene vil takle arbeidsledigheten blant innvandrere - og spesielt den store gruppen som er arbeidsledige selv om de har bodd i Norge i mer enn syv år.

Nettavisen mener at Jonas Gahr Støre og Erna Solberg bør utfordres på dette spørsmålet i valgkampen: Hva vil de gjøre for å hindre at innvandrerne har to til tre ganger høyere ledighet enn alle andre?

Hva mener du? Er det mulig å få ned ledigheten blant innvandrere, eller er det en konsekvens av at mange innvandrere kommer uten kompetanse for det norske arbeidslivet?