NETTAVISEN MENER: Hundretusener av norske arbeidsplasser vil automatiseres og forsvinne. Hovedsaken i valgkampen burde være hvordan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser.

Sitter du i kassa på Rema 1000 eller rydder bord hos Peppes Pizza? I så fall er du midt i faresonen for jobber som kan forsvinne om få år, ifølge en ny analyse av tall fra USAs byrå for arbeidsstatistikk.

Sjekk deg selv: Finn ut om din jobb vil bli automatisert

Analysen bygger på en forskningsrapport fra Oxford University, som anslår at nesten halvparten av jobbene i USA kan forsvinne eller bli overtatt av datamaskiner.

Typiske yrker som ligger dårlig an er innenfor service, salg og kontorstøtte, ifølge Oxford-rapporten.

Les rapporten: Fremtiden for sysselsetting: Hvor utsatt er jobber for å bli erstattet av datamaskiner?

- Ifølge våre estimater er rundt 47 prosent av total sysselsetting i USA i høy risiko-sonen. Vi refererer til disse som risikable jobber - altså jobber vi regner med vil bli automatisert ganske snart, kanskje i løpet av et tiår eller to, er konklusjonen.

Bloomberg har gjennomgått mange hundre yrker, og sammenlignet spådommen med hvor mange sysselsatte det er i yrkene - og hva de tjener. Den grove konklusjonen er at mange lavinntektsyrker er spesielt utsatt.

Bloomberg tror at toppsjefer, advokater og kirurger kan sove trygt - mens butikkansatte, renholdere og restaurantansatte står i fare for å forsvinne.

Trolig vil de samme trendene komme i Norge også, og det vil være en stor trussel for vårt samfunn, der rundt 67 prosent av den voksne befolkningen er i arbeidslivet.

Allerede i dag varierer sysselsettingen enormt mellom ulike deler av landet. I noen kommuner er bare drøyt halvparten i arbeid - spesielt i Senterpartiets kjerneområder på det indre Østlandet - og distriktskommuner i Nord-Norge.

Norge har snaut 2,7 millioner sysselsatte. Dersom anslagene fra Oxford University også gjelder for Norge, står altså rundt 1,3 millioner arbeidsplasser i fare for å bli automatisert i løpet av noen tiår.

Svaret er neppe å forsøke å tviholde på det som var - enten det dreier seg om det lokale postkontoret, eller de tre ansatte på NAV-kontoret. Før eller senere vil automatisering, rasjonalisering og bedre tjenester tvinge seg frem.

Når valgkampen går inn i den siste måneden, bør politikerne utfordres mer på dette helt sentrale temaet: Hva vil de gjøre for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser?

Statistikken og anslagene tyder på at svaret neppe er flere sysselsatte i ufaglærte yrker, og det er en dårlig nyhet for alle som dropper ut av videregående skole. Uten kvalifikasjoner risikerer de å falle varig ut av arbeidslivet, eller få jobber som i neste omgang blir automatisert bort.

I Arbeiderpartiets partiprogram heter det at «automatisering og digitalisering vil endre arbeidslivet fundamentalt og kreve at vi jobber på andre måter enn før. Dette er godt nytt for Norges konkurranseevne. Få land i verden har en så kompetent arbeidsstyrke som Norge».

I Høyres partiprogram heter det også at Norge, med høyt utdannet arbeidsstyrke og evne til omstilling, kan klare seg bra og «har mange fortrinn som gir muligheter for vekst».

Høyre vil «fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller som bidrar til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser».

De to store partiene har til felles at de tror at automatisering og digitalisering kommer, at det kan være en fordel for Norge. Det er trolig korrekt, men er en mager trøst for dem som faller utenfor. Også i Norge er det snakk om flere hundre tusen arbeidsplasser.

Automatisering handler ikke bare om sysselsetting og det å ha en jobb å gå til. For mange er det like viktig å sikre en fordeling av godene, slik at ikke all verdiskaping ender opp hos de få som eier fremtidens roboter.

Nettavisen mener at jobbskaping bør være en nøkkelsak i valgkampen. Spesielt hvordan partiene har tenkt å legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser i privat sektor.

Hva mener du? Er du bekymret for at jobben din blir automatisert, og tror du at politikerne har gode svar på utviklingen?