Skjult eiere er en uting

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen går sammen med Kristelig Folkeparti og foreslår full åpenhet om eierskap i Statoil.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen går sammen med Kristelig Folkeparti og foreslår full åpenhet om eierskap i Statoil. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Full åpenhet om hvem som eier selskaper som Statoil bør være en selvfølge.

05.02.15 08:27

NETTAVISEN MENER: Stortinget bør vedta forslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti om full åpenhet om hvem som eier norske selskaper.


I dag behandler Stortinget et forslag fra KrFs leder i finanskomiteen, Hans Olav Syversen, og Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne, Marianne Marthinsen, om å få slutt på skjult eierskap.

I Norge har prinsippet vært at aksjeboken er tilgjengelig for enhver. Alle har hatt rett til å se hvem som er de reelle eierne.

Slik er det ikke lenger med internasjonale eiere. Normalen er at de virkelige eierne skjules bak lag på lag med stråselskaper og såkalte nominee-konti. I mange tilfeller er det umulig for allmennheten å vite hvem som reelt sett eier et selskap.

Kristelig Folkepartis leder i Finanskomiteen,Hans Olav Syversen, støtter forslaget om full åpenhet. Foto: Stortinget

Uten slik kunnskap blir skatteunndragelser, innsidehandel og hvitvasking av svarte penger vanskelig å avsløre. Og minst like viktig: Avgjørelser som berører tusenvis av arbeidsplasser kan bli tatt uten at noen vet hvem som tok beslutningen.

Transparency International arbeider globalt mot korrupsjon, og deltar i en internasjonal gruppe for åpenhet i finanssektoren. Deres klare anbefaling er at offentlige registre over hvem som reelt sett eier selskaper.

Les mer:Benificial Ownership

Mange tror at Norge ligger langt fremme, men det er feil. Land som Bulgaria, Montenegro og Moldova har langt større åpenhet enn oss, viser en internasjonal undersøkelse.

Det er spesielt uheldig når vi vet at de største korrupsjonssakene i Norge nettopp har vært i delvis statseide selskaper som Yara, Statoil og Telenor.

Norge ligger langt nede på listen over åpenhet på om eierskap i selskaper der staten er partner,viser en undersøkelse. Foto: (Open Corporates)


Over 1.000 organisasjoner krever at EU lager et register over egentlige eiere - nøyaktig det samme som Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget.

Tradisjonelt har høyresiden holdt igjen i saker om offentlighet i økonomisk virksomhet. Det er uforståelig og uprinsippielt. Gjennomsiktighet er nemlig en forutsetning for et velfungerende marked.

Da finansminister Siv Jensen ble spurt om dette for et år siden, svarte hun: - Å sikre åpenhet rundt utenlandske investorers egentlige eierforhold er mer utfordrende. Det er ikke mulig for norske myndigheter alene å regulere krav om full åpenhet rundt egentlig eierskap for utenlandske investorer.

Les svaret her:Uklare eller skjulte eierforhold i selskaper

Svaret fra Siv Jensen virker passivt. Norge og den norske staten har dessverre markert seg negativt gjennom store internasjonale korrupsjonssaker. Nå bør vi svare med å gå foran i åpenhet.

Nettavisen mener at Norge bør gå foran internasjonalt i å ha åpne eierskapsregistre hvor de egentlige eierne i selskaper som Statoil fremgår.


Hva mener du? Har offentligheten krav på å vite hvem som står bak aksjeposter, eller er det en privatsak?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.