NETTAVISEN MENER: Hensikten med drosjeløyver kan ikke være å hindre konkurranse, men å sørge for at passasjerne kommer trygt frem med en godkjent sjåfør. Ellers bør næringen slippes fri.

Knapt noen næringer er bedre egnet for fri konkurranse enn drosjen, og den norske detaljreguleringen står for fall. Det er de klare rådene fra både ESA og det såkalte delingsøkonomiutvalget. Dette kan åpne for at Uber kommer tilbake til Norge.

Som passasjer er du interessert i å komme fra A til B så billig som mulig, og på kortest mulig tid. Men samtidig ønsker du trygghet for at sjåføren har god vandel, er rimelig kjent i byen og at bilen er i god stand.

Bilen kontrolleres av Biltilsynet, mens Politiet og kommunene samarbeider om å kontrollere drosjesjåførene før de får løyve. Og det er i grunnen den reguleringen som trengs. Hvis det er for få sjåfører i et område, kan den tjenesten kjøpes inn.

- Vi legger opp til å fjerne ordningen med behovsprøving, som i dag kunstig begrenser antall aktører i drosjemarkedet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen vil fjerne kravet om at sjåførene skal være tilknyttet en sentral, og dermed fjernes også kommunens mulighet til å holde antallet sentraler nede og ødelegge konkurransen.

Les pressemeldingen: Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

Markedet fungerer som regel godt til å regulere tilbud, etterspørsel og pris.

- Det er viktig for regjeringen med et velfungerende drosjetilbud i både by og distrikt. Vi ønsker å legge til rette for at lokale myndigheter kan sikre et tilfredsstillende drosjetilbud, der markedet selv ikke leverer et godt nok tilbud. En mulig løsning kan være at fylkeskommunene kan kjøpe nødvendig drosjeberedskap eller tildele eneretter til enkelte aktører, sier Solvik-Olsen.

Drosjenæringen omsetter for 8,1 milliarder kroner i året. Omsetningen øker, selv om antallet kilometer kjørt med passasjer i bilen synker. Fra 2009 til i dag har antallet løyver sunket fra 8.900 til 8.200 over hele landet, og fallet er enda sterkere når man tar hensyn til at folketallet har økt i samme periode.

Kort sagt har drosjene priset og regulert seg til lavere markedsandeler, og løsningen er ikke mer regulering, men å stole på markedet. Trolig vil et frislipp føre til flere sjåfører, teknologiske nyvinninger som Uber og lavere priser for passasjerene.

I et brev til ESA skriver Samferdselsdepartementet at begrensning på antall løyver hindrer nyetableringer og konkurranse.

Derfor vil de fjerne taket på antall løyver, og sette en strek over kravet om å være tilknyttet en godkjent sentral. Disse forslagene vil bli sendt på høring i tredje kvartal 2018, går det frem av brevet.

Du kan lese det her: Om drosjemarkedet i Oslo

Det er på høy tid å fjerne detaljreguleringen av drosjemarkedet. I en tid med politisk ønske om færre privatbiler, er det viktig med en konkurransedyktig og fleksibel drosjenæring. Det er en jobb markedet egner seg utmerket til å gjøre.

Nettavisen mener at frislipp i drosjemarkedet vil gi bedre og billigere transport for passasjerene. Når kravet om å være tilsluttet en sentral forsvinner, vil vi få nye tjenester som Uber. Det er fremtidsrettet politikk.

Hva mener du? Er du for å styre hvor mange som får kjøre drosjer og hvor mange sentraler som skal finnes, eller kan markedet gjøre den jobben?