*Nettavisen* Nyheter.

Stadig flere arbeidsledige kommer hit fra EU-land

Arbeidsminister Robert Eriksson har fått et nytt problem - stadig flere arbeidsledige arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet (Flickr)

Arbeidsledigheten øker, og det er særlig folk av utenlandsk opprinnelse som havner i køen hos NAV.

03.08.15 09:47

NETTAVISEN MENER: Testen på god integrering er om vi klarer å sysselsette dem som kommer til Norge. Når ledigheten øker, er det ofte disse gruppene som ryker først ut.

De ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 37.000 av ialt 95.000 arbeidsledige eller på arbeidsmarkedstiltak er innvandrere.

Et stort lyspunkt er at barn av innvandrerforeldre gjør det rimelig bra. Ledigheten er noe høyere enn hos barn av etnisk norske foreldre, men ikke urovekkende.

Klikk på bildet for å forstørre.

I 2001 var omlag 15.000 av utenlandsk opprinnelse enten arbeidsledig eller på tiltak. Nå nærmer tallet seg 40.000.

Nær 40 prosent av alle ledige er altså innvandrere, og tallet kryper sakte, men sikkert, oppover.

Men det er store forskjeller i statistikken:

  • Innvandrere fra Norden og Vest-Europa har bare litt høyere ledighet enn befolkningen ellers.
  • Mennesker med opphav fra Afrika har fem ganger høyere arbeidsledighet enn befolkningen eksklusiv innvandrere.
  • Men det helt nye er at innvandrere fra Øst-Europa har svært høy ledighet.

Les mer: Størst økning blant innvandrere fra EU-land i øst

- Det var i hovedsak blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa at økningen i antall ledige fant sted. Av en økning på om lag 2 000 ledige innvandrere i alt, stod denne innvandrergruppen for hele 1 700, skriver Statistisk sentralbyrå.

Som EØS-medlem har Norge et felles arbeidsmarked med 550 millioner europere, som fritt kan flytte mellom landene. Det betyr fri flyt av arbeidskraft - men også fri flyt av arbeidsledighet.

Det store spørsmålet er hva EU-innvandrere fra øst gjør når de blir arbeidsledige i Norge. Arbeidsinnvandrere fra Polen, Litauen og Romania ligger helt på topp blant gruppene som tar med ektefeller og barn under familiegjenforening.

Klikk på bildet for å forstørre.

Arbeidsinnvandrere fra Polen ligger helt på topp i familiegjenforening, med Litauen på andre plass.

Hva gjør de nå? Drar de tilbake til hjemlandet, eller forblir de her i landet, og får de i så fall vedvarende høy arbeidsledighet?

I de urolige tidene vi nå er inne i, er det viktig at så mange som mulig beholder kontakten med arbeidsmarkedet - og ikke blir langtidsledige. I årets statsbudsjett er det rom for skatteletter og økt offentlig forbruk, og det er grunn til å forvente minst et rentekutt til fra Norges Bank.

Samtidig må vi fortsette arbeidslinjen, slik at det alltid er mer lønnsomt å arbeid enn å motta trygd.

Nettavisen mener at det er viktig at politikerne ser bak tallene for å finne de riktige virkemidlene mot arbeidsledighet. Det er urovekkende at relativt nye arbeidsinnvandrere blir arbeidsledige.

GUNNAR STAVRUM

Hva mener du er årsaken til at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa nå blir arbeidsledige i stort tempo, og hva kan vi gjøre med det?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag