NETTAVISEN MENER: Forslaget om inntil 24 måneders etterlønn droppes. Men det betyr ikke at de 169 representantene får samme ordning som alle andre.

Stortingets plan om å gi seg selv inntil 24 måneders etterlønn ble stoppet etter voldsomme reaksjoner. Utfallet blir at de «bare» får 12 måneders etterlønn.

Mer interessant er å se forskjellen på ordningen Stortinget vedtar for alle andre, og hvilken ordning de vedtar for seg selv.

Som kjent er det Stortinget som vedtar norske lover, og arbeidstakernes rettigheter ved oppsigelse fremgår av arbeidsmiljøloven. Der står det svart på hvitt: «Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned».

Loven Stortinget har vedtatt gir altså rett på kun en måneds full lønn ved oppsigelse før du må på NAV. Stortinget, derimot, har inntil 12 måneders etterlønn selv om de fleste av dem har kunnet forberede seg til avgangen i lang tid.

Blant de 169 som sitter på Stortinget nå, har mange meldte at de vil trekke seg, mens andre er vraket av partiet. Disse vet at siste arbeidsdag er rundt 20. juni, mens de får godgjørelse i tre måneder til - uten arbeidsplikt.

(At noen av dem driver valgkamp har ikke noe med arbeidet på Stortinget å gjøre - det er frivillig politisk arbeid for partiet de representerer).

En vanlig arbeidstaker har altså ikke rett til mer enn en måneds lønn, mens Stortinget har tre måneders godtgjørelse etter at Stortinget går fra hverandre for sommeren.

Den neste forskjellen går på hva en stortingsrepresentant får utbetalt i etterlønn, og hva en vanlig arbeidsløs får i dagpenger:

  • Vanlige folk får ikke fem øre i dagpenger hvis de går på skole, mens eks-politikerne kan kombinere etterlønn med utdannelse.
  • Arbeidsledige får maksimalt 346.605 kroner i dagpenger, mens Stortingets eks-politikere får 598.572 kroner i året i etterlønn.

Det er nokså uforståelig at en stortingsrepresentant får 73 prosent mer enn hva andre maksimalt får i ledighetstrygd. Og det hører med i bildet at alle på Stortinget har rett på samme etterlønn, mens dagpengene blir lavere for folk som har ordinære lønninger.

Stortinget vedtar hvilket sosiale sikkerhetsnett vanlige arbeidstakere skal ha ved oppsigelser, og hva de skal betale i trygdeavgift for å finansiere ordningen.

Arbeidsmiljøloven gir kun en måneds oppsigelse de fem første årene, så blir det to måneder, før man får rett til tre måneds oppsigelse etter ti år på samme arbeidsplass.

Her er reglene: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Stortinget mener altså at samfunnets sikkerhetsnett ikke er godt nok for dem selv, og har laget en særordning som betales av andre. Men hvis de mener at sikkerhetsnettet ikke er godt nok for dem selv - hvorfor lager de ikke en tilsvarende etterlønnsordning for andre?

Nettavisen mener at Stortinget bør ha samme regler og rettigheter som folk flest. Politikere som kjenner hvor skoen trykker gjør en bedre jobb enn dem som er hevet over folks flests virkelighet.

Hva mener du? Er det greit at Stortinget har rett på vesentlig bedre etterlønn enn vanlige arbeidstakere?