NETTAVISEN MENER: Forslaget om å samle alle asylsøkere på ett ankomstsenter, og la dem være der til søknaden er avgjort, er ambisiøst og godt dersom alle får rettferdig og ordentlig behandling.

Den passive tiden fra asylsøkerne kommer til Norge, og til de blir bosatt i kommunene er ødeleggende for god integrering. Samtidig er det en uforsvarlig psykisk belastning å samle flyktninger og økonomiske migranter som får avslag under samme tak i lang tid.

Derfor er det et godt initiativ når innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vil strømlinjeforme prosessen:

  • Alle asylsøkere skal samles på ett ankomstsenter.
  • Åtte av ti søknader skal avgjøres mens de bor på senteret.
  • I slike saker skal behandlingstiden ned i under tre uker.

Fra januar til august har kun 2.865 mennesker søkt om asyl i Norge. Av disse kom mange fra EUs relokaliseringsprogram, mens bare 1.613 har vært ordinære asylsøkere.

UDIs prognose er at det totalt vil komme 2.500 ordinære asylsøkere i år, og rundt 3.000 ordinære asylsøkere i 2018.

Dersom det ikke kommer flere asylsøkere fremover, vil 1.000 plasser på et ankomstsenter på Rygge være mer enn nok til å samle alle ett sted.

Fortsatt arbeider UDI seg gjennom søkerbunkene fra den voldsomme tilstrømningen i 2015, men den siste statistikken viser at rundt 57 prosent av søknadene blir innvilget. Snittet blir dratt opp av at så godt som alle fra Syria og Eritrea får opphold.

UDIs saksbehandling viser at så godt som alle asylsøkere fra land i Øst-Europa får avslag fordi asylsøkerne ikke tilfredstiller kravene for å være flyktning.

Les mer: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall

Statistikken underbygger at det store flertallet av asylsøkere nesten umiddelbart kan fordeles mellom de som etter all sannsynlighet vil få avslag, og de som etter alt å dømme vil få avslag. Å løse 80 prosent av sakene på tre uker er ambisiøst, men ikke urealistisk.

Både for det norske samfunnet og for asylsøkerne er det en fordel at kun de som skal integreres i Norge, blir integrert. Å bygge opp forventninger på et tynt grunnlag gir enorme skuffelser ved avslag, og vi har også sett en rekke saker der asylsøkere med avslag går under jorden.

Å samle alle asylsøkere under ett tak i den første fasen vil bidra til at integreringsmottakene fungerer bedre, og i beste fall kan flyktninger som har fått opphold bosettes rett i kommunene mye raskere enn i dag. Det øker sjansen for å komme inn i utdanning og etterhvert i jobb.

Nettavisen mener at det er et godt forslag å samle alle asylsøkere på ett ankomstsenter og speede opp saksbehandlingen. Folk med avslag skal returneres raskt, mens flyktninger kan komme i gang med livet sitt igjen.

Hva mener du? Er det et godt forslag å samle asylsøkerne ett sted med rask saksbehandling, eller frykter du at det går ut over rettssikkerheten?