Vårt Land-sjefen sikret seg rett på 27 mill. kroner

Mens Vårt Land overlevde på statsstøtte, forhandlet sjefsredaktør og adm.dir. Helge Simonnes seg til verdier for nesten 30 millioner kroner.

Mens Vårt Land overlevde på statsstøtte, forhandlet sjefsredaktør og adm.dir. Helge Simonnes seg til verdier for nesten 30 millioner kroner. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Mentor Medier mener de slapp billig unna. Men 14 millioner kroner er fortsatt en gylden sluttavtale for Vårt Land-redaktør Helge Simonnes.

15.12.15 19:38

NETTAVISEN MENER: Styret i Mentor Medier mener at de sparte inntil 13,1 millioner kroner, men det er å snu saken på hodet. Hadde de lovet eks-sjefen 100 millioner kroner på forhånd, ville de spart enda mer.

Styret i Mentor Medier har engasjert Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange AS for å gå igjennom avtalene til eks-direktør Helge Simonnes.

Rapporten viser hvilke enorme verdier den tidligere sjefen for landets største pressestøtte-mottaker har forhandlet frem:

  • I mai 2000 hadde Helge Simmones en moderat lønn på 836.000 kroner.
  • Syv år senere, i 2007, ble lønnen økt til 1,2 millioner kroner.
  • Så gikk det fem år - til 2012 - før lønnen ble økt 50 % til 1,8 millioner kroner.
  • Det siste skrittet - to år senere - løftet lønnen til 1,9 millioner kroner.

En ting er lønnen, men de virkelig store verdiene skyldes en gullkantet pensjonsavtale der Vårt Land-redaktøren hadde rett på 66 prosent i pensjon fra lønnen ved pensjonsalder.

Lønnshoppene betød ikke bare mer penger løpende, men også at pensjonsrettigheten bare steg i takt med den økte lønnen ved pensjonsalder.

På topp var pensjonsavtalen til Vårt Land-redaktøren verdt 27,2 millioner kroner, mener Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Mens alle andre mistet retten til pensjon for alt over 12G i 2007, beholdt Helge Simonnes denne rettigheten (top hat) i sin ansettelsesavtale - granskerne mener at det skjedde ved «en inkurie».

Du kan lese hele rapporten her: Vurdering av avtaleforholdene mellom Mentor Medier AS og Helge Simonnes

Advokatfirmaet styret har engasjert frikjenner styret for kritikk fordi utbetalingene på 18 millioner kroner er mindre enn selskapet kunne risikert å betale etter de gamle avtalene.

Advokatfirmaet har ikke snakket med de største kritikerne.

Rapporten viser at Helge Simonnes flere ganger har fått kjøpe og selge aksjer fra sin egen arbeidgiver for millioner av kroner med betydelig gevinst.

Advokatfirmaet har ikke vurdert skatt.

Når det gjelder hva som er verdien på de siste utbetalingene til Vårt Land-sjefen, så verdsetter advokatfirmaet etterlønn og tilbakekjøp av aksjer til 14,1 millioner kroner netto, fordi aksjene Helge Simonnes solgte fra seg ville vært verdt 4,0 milloner kroner i markedet.

- De reforhandlede avtalene har derfor vært bra for Vårt Land, og de har vært gunstige for Mentor Mediers aksjonærer, mener styreleder Håkon Jahn i Mentor Medier, som eier pressestøtteavisene Dagsavisen, Vårt Land og Rogalands Avis.

Syv års etterlønn
Vårt Lands toppsjef hadde rett til en retrettstilling med minimum 90 prosent lønn fra han fylte 60 år, men byttet dette til syv års lønn på en million kroner uten arbeidsplikt.

Det springende punktet er hvorfor han fikk selge 250.000 aksjer til langt over omsetningsverdi.

I august 2007 hadde Helge Simonnes 146.000 aksjer i Mentor Medier, men fikk en rett til å selge 170.000 aksjer for markedsverdi eller minst 90 prosent av bokført verdi av aksjene.

«En gjensidig forutsetning»
Det er forklart at Helge Simonnes fikk retten til å selge aksjer mot at han sa fra seg topp-pensjonen ut over 12 G. Men denne rettigheten ble ikke strøket fra ansettelsesavtalen før mange år senere.

Advokatfirmaet skriver at det må skyldes «en inkurie», og at Helge Simonnes og styreleder Håkon Jahr har forklart at «det var en gjensidig forutsetning om at put-opsjonen skulle erstatte retten til Top Hat».

7,5 millioner i overpris
I 2011 fikk Helge Simonnes rett til å selge enda 80.000 aksjer. Så sent som i desember i fjor klarte Helge Simonnes å få sin arbeidsgiver Mentor Medier AS til å betale 7,5 millioner kroner mer enn verdien på aksjene hans i markedet.

Mentor Medier-styret nekter å legge frem verdsettelsen fra Kjelstrup & Wiggen Consulting, som anslo verdien av Mentor Medier til rundt 250 millioner kroner - eller 43,50 kroner per aksje).

Det går frem av advokatrapporten at KWC mente at det var rimelig med en rabatt på 20-30 prosent, men Simonnes fikk full pris etter forhandlinger med styreleder Håkon Jahr.

Les også: Simonnes-avtalene: Nekter å frigji hemmelig verdivurdering

Konklusjonen i rapporten er at Helge Simonnes har fått 14,0 millioner kroner, mens han på topp hadde krav på 13,1 millioner kroner til. Sånn sett har selskapet spart penger i forhold til å betale ut alle pensjonsrettighetene Helge Simonnes tidligere hadde forhandlet seg frem til.

Det er riktig, men også de andre Vårt Land-ansatte har måttet gi avkall på pensjonsrettigheter - som ansatte i svært mange andre bedrifter i Norge. Og man må heller ikke glemme at Mentor Medier AS mottar nesten 100 millioner kroner i årlig statsstøtte for å holde liv i Dagsavisen, Vårt Land og Rogalands Avis.

Og da er det relevant å se hva konsernet har vært villig til å betale toppsjefen.

Nettavisen mener at Mentor Medier og Helge Simonnes må tåle omtale for gullkantede ordninger i et konsern som lever av pressestøtte. Selv om eks-direktøren har gitt avkall på noe, er 14,0 millioner kroner fortsatt en gylden sluttavtale.

GUNNAR STAVRUM

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.