NETTAVISEN MENER: For trolig første gang er en norsk lederartikkel fjernet fra Facebook. Til overmål er en avisredaktør stengt ute i et døgn fra å publisere på Facebook.

Dette er artikkelen Facebook fjernet: Facebook risikerer boikott og protester fra brukerne

Hvorfor artikkelen er støtende, er vanskelig å si. Facebook nøyer seg med å sende en standardlenke til sine generelle retningslinjer for innhold.

De er gjennomgående runde og uklare, men det er tre typer innhold de ikke ønsker:

Beskytte deg: «Vi har nulltoleranse for all atferd som setter folk i fare...»

Oppfordre til høflig atferd: «Vi ber folk om å ta hensyn til publikumet når de deler noe som kanskje kan støte andre..»

Anerkjenne kulturet mangfold: «..retningslinjene fåre gjenspeiler mangfoldet i nettsamfunnet...».

Av mer tydelige regler ønsker ikke Facebook innhold som er seksuelt eksplisitt, voldelig eller hatefullt.

Facebook har full rett til å redigere sitt eget medium. Det er altså ikke deres rett som diskuteres, men utøvelsen av redaktøransvaret. De har valgt å sette grensen ved et av historiens mest kjente og viktige krigsbilder. Facebook sensurerer ikke bare fotografiet, men også USAs nære historie. Og de fjerner kritikk av sin egen adferd.

Det er oppsiktsvekkende at Facebook også blokkerer personer i 24 timer. Det blir som om en norsk avis skulle si: «Vi vil ikke trykke leserinnlegget ditt. Og vi forbyr deg å sende nye leserinnlegg det neste døgnet».

Effekten av en slik blokkade innebærer at Facebook setter lokk på debatten, og de nekter til alt overmål de utestengte fra å sende private meldinger det samme døgnet.

Det innebærer at Nettavisens redaktør heller ikke kan dele denne kommentaren. Men det er ikke noe til hinder for at andre kan dele den. Og illustrasjonen bør nå være innenfor Facebooks retningslinjer.

For english readers: Here is a link to Google Translate for a quick translation.

Nettavisen mener at Facebook med denne saken tvinger norske medier til å være skeptisk til å bruke nettsamfunnet som total-distributør. Når Facebook fjerner en lederartikkel og stenger ute en redaktør - hva blir det neste?

Hva mener du? Har vi gjort oss for avhengige av Facebook, eller er det helt greit at nettsamfunnet har globale regler som gjelder overalt?