Av: Akhtar Chaudhry, nestleder Hordaland SV

Høyre har lenge spilt russisk rullet med taxinæringen. For 20 år siden åpnet Høyre for flere taxisentraler og flere løyver i Oslo. Begrunnelse var, som alltid, bedre service til kundene og billigere taxiturer. Vi har opplevd det motsatt. Bokstavelig talt. Mens en kunne få god service på 1990-tallet, presise kjøreturer, stolte og kyndige sjåfører, har vi fått dyrere turer, uoversiktlig marked og slitne sjåfører. En god del dem vet faktisk ikke hva de holder på med. Drosjesjåfører har siden klaget over altfor lange arbeidsdager fordi det er altfor mange drosjer i storbyene. For å tjene nok har folk måtte jobbe lengre og turene er blitt dyrere. Livskvaliteten til drosjesjåførene og deres familier er blitt redusert. Alt for at Høyre skal drive sitt ideologiske liberalistiske toget videre.

Les Stavrum-blogg: Venstrevridd drosjesurr

Høyre kjører sin ideologiske løp videre. Nå skal drosjenæringen dereguleres ytterligere. Konkurransens alter krever ytterligere ofre. Regjeringen foreslår at hvem som helst skal kunne eie og kjøre en drosje. Dette vil innebære at i første omgang vil det bli enda flere drosjer i storbyene våre. Det vil bety enda lengre arbeidsdager for drosjesjåførene, med de belastningene det vil medføre for dem og familiene deres. På lengre sikt vil store kapitaleiere komme inn i markedet og presse enkelteiere ut av markedet. Når folk har jobbet mange år med lange arbeidsdager, har de hatt det som mål å kunne eie sin egen bil og drive for seg selv.

Les debattinnlegg fra Roger Dørum Pettersen, daglig leder i Økotaxi: Lovendring for drosjene er nødvendig

I det foreslåtte regimet, vil disse enkelteiere bli skjøvet ut av store kapitaleiere. Når vi først kommer dit, er ikke veien langt fra at virkelig store multinasjonale kapitalkrefter vil gjøre sitt inntog i norsk drosjenæring. Dette vil gå på bekostning av enkelteier slik vi kjenner fra norsk taxinæring. Dette toget må stoppes, før mange enkeltmennesker får ødelagt livskvaliteten sitt ytterligere.

Drosjenæringen markerer seg uenig i denne utviklingen, og fortjener vår fulle støtte.