RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Akhtar Chaudhry

Hvor lenge skal hevn og vold herje?

Enda en mann tilknyttet en moské er utsatt for vold. Han er styreleder i samme moské hvis imam ble angrerepet i fjor. Politiet mener at volden er ikke tilfeldig. De kobler disse to voldsepisodene sammen.

 


Det er ikke en hvilken som helst moské, men heller Nord Europas største moské. Moskeen har spilt en sentral rolle som medspiller og partner for viktige offentlige instanser i tidsaktuelle samfunnsdebatter, slik som forebygging av radikalisering, tvangsekteskap osv. Når statsråder, politiet, Kirken, eller det offentlige Norge søker kontakt mot det organiserte muslimske fellesskapet i Norge og Oslo, er det gjerne denne moskeen som oppsøkes slik daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre gjorde i august 2007.

Samtidig har moskeen vært en arena for konflikt og krangel i mer enn 30 år. Allerede på 1980-tallet ble tilhørerne delt i minst to grupper. De beskyldte hverandre for misbruk av moskeen midler. Slåssing og krangel forekom ofte. Politiet ble involvert, og saken endte opp i retten. Det er ingen teologisk uenighet som ligger bak konfliktene.

Angrepet på imam Nemat Ali Shah i fjor og styreleder Ghulam Sarwar en uke siden er en forlengelse av denne triste historien. Det er gjerne nye personer og allianser, men konflikten og kulturen er den samme. Det er bekymringsfullt all den tid muslimer i Norge står overfor store samfunnsutfordringer.

Fravær av kompromiss
Et vedvarende og stort problem i de muslimske miljøene er fravær av kompromissøking. Her skal man vinne eller tape alt. Hevn står sentralt. Dette er en tradisjon som har hindret utvikling i mange muslimske land. Denne tradisjonen har muslimene tatt med seg til Norge. Det skuffende er at selv 50 års botid i et samfunn som har gått vekk fra hevn og heller brukt kompromissets kunst til å utvikle samfunnet, ikke ser ut til å påvirke enkelte, men innflytelsesrike, aktører i de muslimske miljøene. Vi sløser kreftene på konflikter som kunne blitt løst, ikke enkelt, men likevel, med «gi og ta» etter samtaler eller ved hjelp av rettsinstanser. Etter snart 50 åt i Norge bør muslimer forstå at konfliktløsning i et moderne rettssamfunn bør skje ved hjelp av samtaler og innenfor lovens rammer, og ikke med vold.

Arv til neste generasjon
Fortsatt konflikt påvirker ikke bare vår evne til å løse de store samtidsutfordringer, men det viser også hvordan morgensdagens generasjoner oppdras med tanke på konfliktløsningsmekanismer. Hevn og indrejustis videreføres som konfliktløsningsmekanismer. «Alt eller ingenting» kan ikke overleveres til nestegnerasjonen som konfliktløsningsmekanisme. En fortsatt hevn og «alt eller ingenting»-tankegang påvirker da alle deler av livet dersom man velger den. Konflikter innad i familien, innad i trossamfunnet, på idrettsbanen, på jobben, i samfunnet generelt og i verden løses da med samme steile holdningen. Denne holdningen sender også signaler til storsamfunnet om hvordan vi vil leve sammen og løse eventuelle konflikter med det. Det har ikke muslimer råd til lenger.

Oslo, 23.07.15