Bibi er nylig frifunnet for blasfemi i Pakistan. Hun er løslatt, men kan ikke bevege seg fritt i Pakistan. Konservative krefter har mobilisert kraftig i Pakistan mot henne, høyesterettsdommene som løslot henne og andre sentrale myndighetspersoner. Alle er i livsfare, men svakest av dem alle er Asia Bibi.

Hun og hennes familie har ingen fremtid i Pakistan. De er i livsfare hver eneste timer de er der. De som truer henne i dag, har tatt livet av en guvernør. Det sier litt og hennes sikkerhet i dag.

Norge bør snarest ta kontakt med Asia Bibi og henne famille og tilby asyl. Hvis ikke Asia og henne familie fortjener beskyttelse, hvem gjør det da?

Norge har en god standing i Pakistan. Norge er kjent og respektert for sin sterke forsvar av menneskerettigheter internasjonalt. Den pakistanske regjeringen vil ha det lettere å oppheve flyforbudet Asia Bibi er satt under for å sende henne til Norge enn for eksempel til USA eller Storbritannia.

Statsministeren bør snarest sørge for å tilby Asia Bibi asyl.