07.11.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på bore- og oljeservicekonsernet Odfjell Drilling (ticker: ODL) på Oslo Børs.
Riggselskapet Odfjell Drilling omtales av flere som den heteste oppkjøpskandidaten i riggsektoren, og har en flåte på fire halvt nedsenkbare svært ettertraktede borerigger der alle har arbeid til godt ut i 2019 gitt at alle opsjoner blir utøvd.

Riggselskapet Odfjell Drilling legger frem tall for 3. kvartal om vel to uker, torsdag 23. november.
I en ny oppdatering onsdag i forrige uke oppjusterte Arctic Securities kursmålet for Odfjell Drilling til 45 kroner, fra tidligere 35 kroner.
Ifølge meglerhuset ventes EBITDA for tredje kvartal på 57 millioner dollar, som er i samsvar med tidligere estimater.
I tillegg venter Arctic-analytikerne en sterkere kontantstrøm som følge av salget av andelene i Robotic Drilling Systems.
- Vi forblir entusiastiske på det fundamentale innen HE (Harsh Environment) og vi forventer et relativt balansert marked og høyere dagrater fra 2019/2020. Vi holder kjøpsanbefalingen vår, mens vi hever kursmålet til 45 kroner grunnet fremtidsutsiktene for HE-ratene, Songa Offshore-transaksjonen og salgsryktene av West Rigel, skriver meglerhuset.
I dag stiger Odfjell Drilling kraftig igjen, og er tirsdag formiddag opp med rundt fem prosent til 37 kroner.
Vi hadde hos Aksjeanalyser.com den 29. august 2017 en positiv analyse av Odfjell Drilling og som du kan lese her: "Storbank tror aksjen er rigget for kursfest"
Den gang var aksjen i 24,70 kroner, mens den i dag er rundt 37,00 kroner. Aksjen har således steget med solide 50 prosent bare de seneste vel to måneder.
Siden bunnen i august for vel ett år siden da aksjen var lavest rundt fem kroner, mens den i dag altså er i 37 kroner, ja så har aksjen mer enn syvdoblet seg.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på riggselskapet Odfjell Drilling, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.

Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse av Odfjell Drilling-aksjen i dag nedenfor annonsen her...

Kort om Odfjell Drilling (ticker på Oslo Børs: ODL):

Odfjell Drilling is an integrated offshore drilling and oil service company with more than 40 years experience, which in addition to owning and operating a fleet of high quality harsh and ultra-deepwater mobile offshore drilling units, has substantial presence in platform drilling, engineering and well services. The company has more than 3,000 employees and is present in several regions worldwide supporting a client base primarily consisting of major oil and gas Companies.

Du finner mer informasjon om Odfjell Drilling på deres nettsider her: http://www.odfjelldrilling.com/

Teknisk analyse av Odfjell Drilling (ticker: ODL):

Odfjell Drilling (ODL) viser altså en svært sterk utvikling, og innenfor en langsiktige stigende trend som startet for vel ett år siden (jf. diagram nederst i saken her).
Den gang var aksjen lavest rundt frem kroner, mens den nå litt over ett år senere har steget til i dag rundt 37 kroner.
Aksjen har altså steget med utrolige 640 prosent siden aksjen var rundt fem kroner i august 2016.
I henhold til den bratt stigende langsiktige trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres fortsatt et betydelig potensiale for aksjen de neste 3-6 måneder.
Aksjen er på full fart opp mot gamle høyder fra slutten av 2013 da aksjen var høyest i 45 kroner.
Det er lite teknisk motstand for aksjen før opp mot 45-nivået nå, men det vil gjerne kunne komme en konsolidering for aksjen rundt det nivået.
Slik det samlede positive tekniske bildet for aksjen er i dag så indikeres videre oppgang opp mot 45 kroner for aksjen på kort sikt (2-4 uker).
På 3-6 måneders sikt så indikerer imidlertid den langsiktige stigende trenden at aksjen kan ha potensiale helt opp mot 70-75 kroner.
Så selv om aksjen nå har mer enn syv-doblet seg på bare litt over ett år, ja så er det altså mulig aksjen kan doble seg en gang til fra dagens kursnivå i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder.
Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Odfjell Drilling så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
Vi ser altså et kortsiktig (2-4 uker) potensiale for aksjen opp mot 45 kroner, mens vi ser en mulig dobling for aksjen helt opp mot 70-75 kroner på gjerne så kort tid som 3-6 måneders sikt.
Odfjell Drilling var for øvrig en av Aksjeanalyser.com sine 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt presentert i en større analysesak for betalende medlemmer av Aksjeanalyser.com her den 04. desember 2016: "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"

Odfjell Drilling-aksjen var den gang den 04. desember 2016 i 14 kroner, mens den i dag er rundt 37 kroner.

Odfjell Drilling-aksjen har således steget med solide 164 prosent siden vi tok den med hos Aksjeanalyser.com blant våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs i en større analysesak for våre betalende medlemmer den 04. desember 2016.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
Diagram over kursutviklingen for Odfjell Drilling-aksjen (ticker på Oslo Børs: ODL):
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.