Denne nordiske aksjen kan doble seg

03.03.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer i Norden: Nokia (Ticker: NOKI SEK, Land: Sverige), ABB (Ticker: ABB, Land: Sverige), og Tele2 B (Ticker: TEL2 B, Land: Sverige).

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com en kjøpsanbefaling på alle disse tre aksjene, og for en av dem ser vi en mulig dobling på 1-2 års sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

Se gjerne også våre analyser på disse tre aksjene på Oslo Børs i dag: Aker Solutions, Photocure, og Lerøy Seafood Group her...


 


Nokia (Ticker: NOKI SEK, Land: Sverige)

Nokia viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som startet i midten av 2012 da aksjen bunnet ut rundt SEK 12,00, og aksjen har nå steget til dagens kurs rundt SEK 68,00.

Det er imidlertid fortsatt langt igjen til gamle høyder i 2000 da aksjen på det høyeste var i SEK 535,00.

Aksjen viser altså en sterk utvikling nå innenfor en langsiktig stigende trend, og det er nylig utløst et nytt sterkt kjøpssignal for aksjen etter at den har brutt opp gjennom et viktig motstandsnivå rundt SEK 63,00.

Det ligger nå støtte ned mot SEK 63,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre oppover er det nå begrenset med teknisk motstand for aksjen før opp mot SEK 87,00-nivået. Skulle også det nivået brytes etterhvert så vil videre oppgang opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden signalisere, opp mot SEK 130,00.

Basert på dette positive tekniske bildet for Nokia så vurderer vi i Aksjeanalyser.com Nokia som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved SEK 87,00 på 3-6 måneders sikt. På litt lenger sikt (1-2 år) har vi kursmål for aksjen ved SEK 130,00.

Du kan følge aksjekursen til Nokia hos Nordnet her...

Kort om selskapet: "Nokia is a leader in the fields of network infrastructure, location-based technologies and advanced technologies. Headquartered in Espoo, Finland, and with operations around the world, Nokia invests in the technologies of the future.

Today, we have three strong businesses: Nokia Networks, our network infrastructure business; HERE, our location intelligence business; and Nokia Technologies, which is focused on technology development and intellectual property rights activities. Through these businesses, we have a global presence, employing around 57,000 people. We are also a major investor in R&D, with investment through the three businesses amounting to more than EUR 2.5 billion in 2013.

Until recently, Nokia also was a key participant in the mobile devices market through its Devices & Services business. In September 2013, Nokia announced an agreement with Microsoft whereby it would sell substantially all of its Devices & Services business to Microsoft. The transaction was completed on April 25, 2014."

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.nokia.com

 


Kilde Chart: vikingen.se


 


ABB (Ticker: ABB, Land: Sverige)

ABB viser en positiv utvikling, og har nylig utløst et nytt sterkt kjøpssignal etter å ha brutt opp gjennom et viktig motstandsnivå rundt SEK 170,00.

Den seneste tids oppgang, og ved bruddet opp gjennom SEK 170,00-nivået skjedde på høyt volum, og dette gir ytterligere positive signaler for den videre utviklingen for aksjen.

Det ligger nå støtte for aksjen ned mot SEK 170,00-nivået ved en eventuell korreksjon ned for aksjen.

Videre oppover er det nå lite teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt SEK 205,00-210,00.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for ABB så vurderer vi i Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for ABB ved SEK 210,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til ABB hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Svensk-schweiziska ABB är en världsledande leverantör inom kraft- och automationsteknik. Bolaget består av ett flertal divisioner men kärnverksamheten är inriktad mot kraft- och automationsteknik. Tekniken skall förbättra kundernas prestanda samt minimera miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB återfinns idag i omkring 100 länder och antalet anställda uppgår till cirka 120.000.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.abb.com

 


Kilde Chart: vikingen.se


 


Tele2 B (Ticker: TEL2 B, Land: Sverige)

Tele2 B viser en sterk utvikling, og har nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd ut av den langsiktige fallende trenden som aksjen har vært i siden 2011.

Aksjen konsoliderer i det korte bildet, men nå indikerer momentum-indikatorene RSI og Stochastics at aksjen gjerne kan stå foran videre oppgang i tiden fremover.

Aksjen finner også støtte nå ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Det er noe teknisk motstand for aksjen rundt SEK 103,00, men deretter er det begrenset med teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den bratt stigende trenden som nå er etablert for aksjen, opp mot SEK 110,00.

Basert på disse positive tekniske signaler for Tele2 B så vurderer vi i Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved SEK 110,00 på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Tele2 B hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Tele2 är en teleoperatör med verksamhet i 11 länder. Bolaget, som har 24 miljoner kunder, är i huvudsak inriktat på Europa och erbjuder tjänster inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Verksamheten grundades av Jan Stenbeck och investmentbolaget Kinnevik är fortfarande storägare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.tele2.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

 


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.