Disse aksjene kan falle kraftig fremover

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer, og som vi alle vurderer som salgskandidater på dagens nivå: Seadrill (Vurdering: Selg, Ticker: SDRL), Subsea 7 (Vurdering: Selg, Ticker: SUBC) og Golden Ocean Group (Vurdering: Selg, Ticker: GOGL).

Felles for alle tre aksjene er at de har etablert fallende trender, og hvor videre kursfall signaliseres i tiden fremover. Det tekniske bildet signaliserer også fare for til dels kraftig kursfall for dem alle, og vi har kursmål for Seadrill ved NOK 175,00 (kurs i dag: NOK 203,00), mens vi har kursmål for Subsea 7 ved NOK 65,00 (kurs i dag NOK 93,50), og for Golden Ocean Group har vi kursmål ved NOK 6,00 (kurs i dag NOK 9,27).


 

12.09.2014 - Seadrill (Ticker: SDRL) viser en negativ utvikling etter å ha brutt ut av den langsiktige stigende trende, og en ny og fallende trend er under etablering for aksjen. Vi hadde på Aksjeanalyser.com en salgsanbefaling på Seadrill den 01. august med kursmål NOK 195,00, og som den nå nærmer seg. Vi ser imidlertid nå videre kursfall for aksjen basert på det tekniske bildet aksjen viser og endrer kursmål til NOK 175,00 på 3-6 måneders sikt.

Aksjen faller tilbake i det korte bildet nå, og første støttenivå er rundt NOK 195,00. Den fallende trenden som er under etablering indikerer imidlertid at aksjen gjerne kan komme til å falle ned mot NOK 170,00-175,00 på 3-6 måneders sikt.

Dersom aksjen skulle få en kortsiktig rekyl opp så kan det altså være en god mulighet til å selge seg ut av aksjen, og første motstandsnivå ligger da rundt NOK 212,00 og deretter NOK 220,00.

Både glidende gjennomsnitt og momentum-indikatorer som MACD m.fl. signaliserer videre kursfall for Seadrill i månedene som kommer.

Basert på dette negative tekniske bildet for Seadrill så vurderes aksjen som en salgskandidat på dagens kursnivå, og ved en eventuell rekyl opp mot NOK 212,00-220,00. Vi har kursmål for aksjen ved NOK 175,00 på 3-6 måneders sikt.

Kort om selskapet: Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7000 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent.

 


Kilde Chart: Vikingen.se


 

12.09.2014 - Subsea 7 (Ticker: SUBC) viser en negativ utvikling, og har utløst et kraftig salgssignal etter brudd ned gjennom NOK 100,00-nivået. Vi hadde en salgsanbefaling på Subsea 7 på Aksjeanalyser.com den 09. juli med kursmål NOK 100,00 som nå er nådd, men nå er det utløst nytt kraftig salgssignal i aksjen etter brudd ned gjennom NOK 100,00-nivået og vi gjentar vår salgsanbefaling på aksjen med nytt kursmål ved NOK 65,00.

Aksjen har etter bruddet ned gjennom NOK 100,00-nivået gitt et kraftig salgssignal fra en stor rektangel formasjon. Aksjen har de seneste årene beveget seg mellom et støttenivå rundt NOK 100,00, og et motstandsnivå rundt NOK 150,00.

At aksjen nå har brutt ned gjennom NOK 100,00-nivået gir negative signaler for den videre utvklingen for aksjen i tiden fremover.

På veldig kort sikt så er det mulig aksjen kan få en liten rekyl opp for å teste det som nå er blitt et betydelig motstandsnivå rundt NOK 100,00, men på mellomlang sikt så signaliseres nå videre kursfall for Subsea 7.

I henhold til nevnte rektangel formasjon som det nå er utløst et kraftig salgssignal i fra så indikeres et fall ned mot NOK 65,00 for Subsea 7 på 6-12 måneders sikt.

På bakgrunn av dette negative tekniske bildet for Subsea 7 så vurderer vi Subsea 7 som en salgskandidat, og vi har kursmål for aksjen ved NOK 65,00 på 6-12 måneders sikt.

Kort om selskapet: Subsea 7 S.A. is a seabed-to-surface engineering, construction and services contractor to the offshore energy industry worldwide. We provide integrated services, and we plan, design and deliver complex projects in harsh and challenging environments.

 


Kilde Chart: Vikingen.se


 

12.09.2014 - Golden Ocean Group (Ticker: GOGL) viser en svak utvikling og har etablert en ny og fallende trend hvor videre kursfall signaliseres for aksjen i tiden fremover.

Både MACD momentum-indikator og glidende gjennomsnitt (50-dager og 200-dager) signaliserer videre fall for aksjen i månedene som kommer.

Aksjen fikk for en tid tilbake en kortsiktig rekyl opp, men klart ikke å bryte opp gjennom motstandsnivået ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, og faller nå tilbake igjen.

Det ligger noe støtte rundt NOK 9,00, men deretter er neste støttenivå ved nedre trendlinje i den fallende trenden, rundt NOK 8,00.

På mellomlang sikt (6-12 måneder) så signaliseres en fortsatt svak utvikling for aksjen innenfor denne fallende trenden, og det er mulig aksjen vil kunne falle helt ned mot NOK 6,00-nivået på 6-12 måneders sikt. Det ligger lite teknisk støtte videre nedover dersom aksjen også bryter ned gjennom NOK 8,00-nivået.

Basert på dette negative tekniske bildet som Golden Ocean aksjen viser så gjentar vi vår vurdering av aksjen som en salgskandidat. Vi kortsiktig (1-3 måneder) kursmål for aksjen ved NOK 8,00 og på mellomlang sikt (6-12 måneder) har vi kursmål ved NOK 6,00.

Kort om selskapet: Golden Ocean Group Limited is a Bermuda based dry bulk shipping company, focusing on the Panamax and Capesize markets. The Company is presently operating a fleet of 45 vessels on a daily basis. In addition a total of 35 vessels have been ordered from 4 different yards.

 


Kilde Chart: Vikingen.seFor å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.comDisclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.