En sølvskje i munnen er blitt mindre verdt

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på sølvprisen, og som mandag faller til laveste nivå på seks år.

Vi har alle hørt uttrykket "Å bli født med en sølvskje i munnen", og som er et uttrykk som stammer i fra England.

Uttrykket kommer av at det var en gammel skikk at fadderne gav barnet en sølvskje i dåpsgave, hvis de hadde råd til det.

Men med en sølvpris som har stupt fra 50 dollar pr. unse i April 2011, og til i dag under 14 dollar pr. unse. Ja så er det ikke lenger det samme å bli født med en sølvskje i munnen som da sølvprisen var i 50 dollar pr. unse.

Sølvprisen har altså falt med over 70 prosent siden toppen rundt 50 dollar pr. unse i April 2011.

1 unse er for øvrig helt nøyaktig 28,34952 gram.

Enda mindre verdifullt ser det ut til at det skal bli fremover å bli født med en sølvskje i munnen.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Ja sølvprisen er i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her), og hvor videre fall for sølvprisen signaliseres i tiden fremover.

Ja det tekniske bildet for sølvprisen, og den langsiktige fallende trenden indikerer at sølvprisen nå kan falle helt ned mot tidligere bunn etter finanskrisen i 2008/2009, rundt 10 dollar pr. unse sølv.

Dersom sølvprisen skulle falle helt ned til 10 dollar pr. unse, ja så vil den ha falt med hele 80 prosent siden toppen rundt 50 dollar pr. unse tilbake til April 2011.

Nå er ikke fallet i sølvprisen like ille målt i norske kroner da dollaren har steget kraftig mot norske kroner siden den gang sølvprisen var i 50 dollar i April 2011.

I April 2011 så var kursen for dollar mot norske kroner rundt 5,40, mens dollaren i dag koster 8,68 norske kroner.

Så den gang sølvprisen var i 50 dollar på det høyste i April 2011 så var prisen pr. unse sølv i norske kroner den gang 270,00 kroner pr. unse sølv.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

I dag som dollaren koster 8,68 kroner, og sølvprisen er i 13,98 dollar pr. unse så koster det ca 121,00 kroner pr. unse sølv.

Målt i norske kroner så har altså sølvprisen falt med ca 55 prosent siden toppen i April 2011.

Nå er jo det også et kraftig fall, så konklusjonen blir uansett at det er ikke like verdifullt som før å bli født med en sølvskje i munnen.

En hyggelig gave er det nå uansett med en sølvskje i dåpsgave, og på lang sikt vil nok gjerne sølvprisen svinge seg oppover igjen.

Da undertegnede ble døpt i begynnelsen av 70-tallet, ja så var forøvrig sølvprisen den gang rundt 2 dollar pr. unse. Så sølvprisen har da 7-doblet seg i løpet av de seneste noen og førti år. Det selv om den nå altså målt i dollar har falt med over 70 prosent siden toppen rundt 50 dollar pr. unse i April 2011, og til i dag rundt 13,98 dollar pr. unse sølv.

Du kan følge utviklingen for sølvprisen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også vår nylige analyse av Gullprisen fra den 18. November 2015 her...

Diagram over utviklingen for Sølvprisen (i dollar) siden 2008:

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.