Fare for kraftig kursfall for disse aksjene

24.02.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer: Frontline (FRO), Kværner (KVAER), og REC Silicon (REC).

Vi har en salgsanbefaling på alle disse tre aksjene, og ser fare for kraftig kursfall for dem alle på 1-3 måneders sikt.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

 

Frontline (Ticker: FRO)

Frontline har etablert en stor hode-skulder formasjon, og hvor et brudd ned gjennom 18 kroner, vil utløse et sterkt salgssignal for aksjen.

Dersom det utløses et slik kraftig salgssignal for aksjen nå ved et brudd ned gjennom 18 kroner så vil det signalisere videre fall for aksjen ned mot 11,50 kroner på 3-6 måneders sikt.

Aksjen har falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt, og har med det gitt negative tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Samtidig signaliserer momentum-indikatorer som MACD m.fl. at aksjen gjerne står foran videre kursfall i tiden som kommer.

Basert på disse negative tekniske signaler for Frontline så anbefaler vi salg av aksjen, og vi har kursmål ved 11,50 kroner på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Frontline hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Frontline Ltd. is a major, Bermuda based, tanker company. As a result of the acquisitions of vessels and companies since 1996, Frontline Ltd. has established itself as the world leader in the international seaborne transportation of crude oil, with one of the world's largest fleets of VLCC and Suezmax tankers, and Suezmax OBO carriers.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.frontline.bm

 


Kilde Chart: vikingen.se


 

Kværner (Ticker: KVAER)

Kværner viser en svak utvikling innenfor en langsiktig fallende trend, og aksjen faller nå tilbake igjen etter å ha vært oppe og testet motstandsnivået ved øvre trendlinje i denne fallende trenden.

Aksjen har også falt under 50-dagers glidende gjennomsnitt, og med det gitt ytterligere negative tekniske signaler for den videre utviklingen i tiden fremover.

Det er nå begrenset med teknisk støtte for aksjen før ned mot forrige bunn i desember rundt 7,30 kroner, og deretter ned mot nedre trendlinje i den langsiktig fallende trenden, rundt 6,50 kroner.

Momentum-indikatorer som MACD m.fl. indikerer også videre fall for Kværner-aksjen i tiden fremover.

Basert på det samlede negative tekniske bildet for Kværner så har vi på Aksjeanalyser.com en salgsanbefaling på Kværner, og vi har kursmål for aksjen ved 6,50 kroner på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til Kværner hos Nordnet her...

Kort om selskapet: Kværner er en ledende, spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester (EPC) og leverer offshore olje- og gassinstallasjoner og landbaserte anlegg. Kværner og selskapets rundt 3 000 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å levere noen av verdens mest krevende prosjekter.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.kvaerner.com

 


Kilde Chart: vikingen.se


 

REC Silicon (Ticker: REC)

REC Silicon har vist en sterk utvikling i det helt korte bildet, men faller nå tilbake igjen etter å ha testet motstandsnivået ved øvre trendlinje i den langsiktig fallende trenden.

Samtidig så signaliserer ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD videre kursfall for aksjen i tiden fremover.

Det er begrenset med støtte for aksjen før ned mot 1,90-2,00 kroner, og skulle det nivået også brytes så vil neste støttenivå av betydning for aksjen være ned mot 1,50 kroner.

For å endre det negative tekniske bildet for aksjen, og for å bryte ut av den langsiktig fallende trenden så må aksjen bryte opp gjennom og etablere seg over 2,50 kroner.

Slik det tekniske bildet ser ut for REC Silicon nå så signaliseres imidlertid videre kursfall for aksjen i tiden fremover.

Vi har på Aksjeanalyser.com en salgsanbefaling på REC Silicon, og med kursmål ved 1,50 kroner på 1-3 måneders sikt.

Du kan følge aksjekursen til REC Silicon hos Nordnet her...

Kort om selskapet: REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, delivering high-purity polysilicon and silane gas to the solar and electronics industries worldwide. We combine 25 years of experience and proprietary technology with the needs of our customers, and have an annual capacity of 20,000 MT of polysilicon from our two US-based manufacturing plants. Listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: REC), the company is headquartered in Moses Lake, Washington and employs 800 people.

For mer informasjon om selskapet besøk gjerne deres hjemmesider her: www.recsilicon.com

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Mai 2015.

 


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.