Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt mørke skyer over Oslo Børs

23.12.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som har fått en rekyl opp i det helt korte bildet.

Oslo Børs Benchmark indeks har fått en kortsiktig rekyl opp etter å ha testet støttenivået ved forrige bunn fra oktober rundt 535 poeng, men møter nå betydelig teknisk motstand i området 585-590 poeng.

Det ligger blant annet motstand fra 200-dagers glidende gjennomsnitt ved 590 poeng.

Den fallende trenden som er etablert for OSEBX siden toppen i juni er fortsatt gjeldende, og det samme gjelder salgssignalet som ble utløst fra det såkalte "Death Cross signalet" som ble utløst da 50-dagers glidende gjennomsnitt i november brøt ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på det samlede tekniske bildet for Oslo Børs Benchmark indeks så er foreløpig den siste oppgangen vi har sett den siste uken for OSEBX ikke noe mer enn en kortsiktig rekyl opp, og det nå møter altså OSEBX på et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 585-590 poeng.

Ellers så viser Stochastics momentum-indikator nå en overkjøpt situasjon for Oslo Børs Benchmark indeks på kort sikt, og indikerer at en ny vending ned for OSEBX gjerne kan være nær forestående.

På nedsiden så er første tekniske støttenivå av betydning ved 565 poeng, og deretter ved 530-nivået. Dersom 530-nivået brytes så vil det gjerne kunne komme et videre fall ned mot 450-nivået som da vil være neste støttenivå av større betydning. Skulle også 450-nivået bli brutt så vil neste viktige støttenivå være ned mot 350-nivået.

Ut ifra det samlede tekniske bildet som Oslo Børs Benchmark indeks viser i dag, så vurderer vi i Aksjeanalyser.com at det er fortsatt stor fare for videre fall for OSEBX i månedene fremover, og vi ser som vi har skrevet i tidligere analyser fare for en større korreksjon ned i løpet av 2015.


Kilde Chart: vikingen.seDisclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året