11.04.2018 – Vi har i dag for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og som vanlig også på tre utvalgte og interessante aksjer.

En av aksjene vi i dag har sett nærmere på hos Aksjeanalyser.com er Marine Harvest Group (MHG), og hvor John Fredriksen gjennom Geveran Trading kontrollerer 16,13 prosent eller rundt 79 millioner aksjer i Marine Harvest Group ASA.

Ut i fra det tekniske bildet for Marine Harvest-aksjen nå så kan John Fredriksen sine aksjer i Marine Harvest ha potensiale til å øke med vanvittige ti milliarder kroner i verdi, og det gjerne i løpet av bare de neste 12 måneder.

Les mer under vår tekniske analyse av Marine Harvest nedenfor her.

Ellers så har en av aksjene vi hadde positive analyser av for våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com nå på mandag, Hunter Group (HUNT), vært blant børsvinnerne to dager på rad på nå, og aksjen har steget med solide 22 prosent på to dager siden vår tekniske analyse av aksjen mandag 09.04.2018: «Høy finanskjendisfaktor på aksjonærlisten til selskapet – brytes dette nivået nå så indikerer det tekniske bildet for aksjen at den dobles i rekordfart» .

I dag har vi altså sett nærmere igjen på blant annet Marine Harvest Group (MHG), og som var en av tre fiskeaksjer vi hadde positive analyser av hos Aksjeanalyser.com for våre VIP medlemmer den 07.03.2018, altså for fem uker siden nå: «Oslo Børs i dag (OSEBX) og våre tre fiskeaksje favoritter som alle spretter bra oppover i dag».

Les vår tekniske analyse av Marine Harvest Group (MHG) hos Aksjeanalyser.com nedenfor her.

Bli VIP medlem i dag og få tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, StockTrendSignals.com, og KryptoValutaTrading.com!

Marine Harvest ASA (ticker på Oslo Børs: MHG)

Marine Harvest ASA er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har 12.717 ansatte, virksomhet i 24 land og omsatte i 2016 for EUR 3,5 milliarder.

For mer informasjon om Marine Harvest ASA (MHG), se her: http://www.marineharvest.com/

Teknisk Analyse av Marine Harvest ASA (ticker på Oslo Børs: MHG)

Vi har hatt mange positive analyser av fiske- og lakseaksjene på Oslo Børs de seneste månedene hos Aksjeanalyser.com.

Vi hadde blant annet positive analyse av flere fiskeaksjer her den 07.03.2018: «Oslo Børs i dag (OSEBX) og våre tre fiskeaksje favoritter som alle spretter bra oppover i dag».

Vi hadde den gang den 07. mars 2018 positive analyser av følgende aksjer: Salmar (SALM), Marine Harvest Group (MHG) og Bakkafrost (BAKKA).

Disse aksjene har siden steget kraftig nå de seneste fem ukene siden vår analysesak for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 07. mars 2018:

Salmar (SALM): +16,9%
Marine Harvest Group (MHG): +11,7%
Bakkafrost (BAKKA): +10,4%

I snitt så har disse tre fiskeaksje-favorittene hos Aksjeanalyser.com nå steget med 13,0 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode er opp mer beskjedne 1,9 prosent.

Vi har i dag altså sett nærmere igjen på Marine Harvest Group (MHG), og som du kan lese vår oppdaterte tekniske analyse av nedenfor her.

Annonse:
Norges anerkjente Petter Smart vil revolusjonere all boreteknologi – Nå kan du bli med i dette spennende selskapet Hammergy!

Marine Harvest Group (MHG) viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt innenfor en stigende trend (jf. diagrammer nedenfor).

Aksjen utløser nå et nytt kraftig teknisk kjøpssignal når aksjen bryter opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon, og som er etablert over det seneste halvannet år nå (jf. ukediagram nedenfor).

Slik vi har skrevet om mange ganger før i våre tekniske analyser så utløser slike brudd opp i fra store rektangel konsolideringsformasjoner etablert over langt tid kraftige tekniske kjøpssignaler.

I mange tilfeller kommer det så en kraftig videre oppgang for objektet (her: Marine Harvest) etter brudd opp i fra slike store rektangel konsolideringsformasjoner og som er etablert over en lengre tidsperiode.

I henhold til det kraftige tekniske kjøpssignal som nå utløses for Marine Harvest (MHG) og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen.

Ja så indikeres nå et potensiale for Marine Harvest (MHG) opp i mot NOK 300.00 på 12 måneders sikt.

Når aksjen i dag handles rundt NOK 170.00 så indikeres altså et potensiale for aksjen innenfor den langsiktige stigende trenden på så mye som rundt 75 prosent opp i fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.

Skulle Marine Harvest Group (MHG) stige fra en kurs i dag rundt NOK 170.00, og opp til NOK 300.00 på 12 måneders sikt så vil John Fredriksen sin 16,13 prosent eierandel, og rundt 79 millioner aksjer i Marine Harvest øke i verdi med rundt ti milliarder kroner.

Vi har tatt med en ukediagram nedenfor som viser utviklingen for Marine Harvest helt tilbake til slutten av 2004.

Marine Harvest har hele 17-doblet seg siden bunnen under finanskrisen i 2008 da aksjen var lavest rundt 10 kroner.

Siden toppen rundt 75.00 kroner i 2006 så har aksjen ‘bare’ steget med rundt 127 prosent, og som tilsvarer da en gjennomsnittlig økning for aksjekursen per år på rundt syv prosent, og siden 2006 da aksjen var i NOK 75.00 og til i dag en kurs rundt NOK 170.00.

I tillegg har aksjonærene også kunnet glede seg de senere årene over gode utbytter så det har samlet sett vært en god investering med Marine Harvest aksjen for aksjonærene, og det selv om man ‘traff toppen’ ved NOk 75.00 i 2006 og 2007 før aksjen stupte under finanskrisen til rundt NOK 10.00.

Vi tar med dette da vi vet det er fort gjort å få ‘høydeskrekk’ når aksjen har steget mye, og for å sette det litt i perspektiv her.

Det samlede tekniske bildet for Marine Harvest er altså svært positivt nå, og det utløses nå et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen med brudd opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og har altså et potensiale da opp i mot en NOK 300.00 på 12 måneders sikt.

Ulike momentum-indikatorer viser en overkjøpt situasjon for aksjen på helt kort sikt, og det kan således komme en kortsiktig konsolidering før videre oppgang.

Det er imidlertid ikke sikkert, slik ingenting er helt sikkert her i verden og ei heller i aksjemarkedet, eller spesielt ikke i aksjemarkedet får vi vel si.

Slike momentum-indikatorer kan også vise en overkjøpt situasjon for underliggende objekt (her: MHG) over lengre tid mens aksjen bare stiger videre.

Men vi noterer oss altså at momentum-indikatorer som RSI og Stochastics viser en overkjøpt situasjon for Marine Harvest på kort sikt.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste et nytt kjøpssignal for Marine Harvest i slutten av februar 2018 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Marine Harvest så mener vi aksjen er en kjøpskandidat, og vi ser altså et mulig potensiale for aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden, opp i mot NOK 300.00 på 12 måneders sikt.

Bli VIP medlem i dag og få tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, StockTrendSignals.com, og KryptoValutaTrading.com!

Teknisk Analyse av Marine Harvest ASA (ticker på Oslo Børs: MHG):

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania – Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]: