RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Fredriksens nyttårsrakett - aksjen steg 385% på 6 uker

 

16.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Fredriksen-aksjen Frontline Ltd (Ticker: FRO).

Går vi tilbake ett år, og rundt disse tider i fjor, ja så nesten femdoblet Fredriksen-aksjen Frontline seg fra rundt 8,00 kroner helt i slutten av november 2014, og til en topp ved 38,80 kroner den 13. januar 2015 (jf. øverste av diagrammene lenger ned i saken her).

Aksjen steg altså den gang med vanvittige 385 prosent, og nær femdoblet seg, og det i løpet av bare rundt seks uker.

Nå er det naturligvis ikke gitt at Frontline-aksjen også i år rundt årsskiftet skal stige like vanvittig mye som den gjorde i fjor rundt disse tider.

Det er imidlertid noen gode grunner til at Fredriksen-aksjen Frontline gjerne også i år rundt årsskiftet kan få en kraftig oppgang.

Tankmarkedet er veldig sterkt om dagen, og med rater rundt 100.000 dollar per dag for VLCCer, mens kostnadene for tankrederiene i dag er om lag 25.000 dollar dagen, ja så blir det god butikk for tankrederiene om dagen med dagens høye tankrater.

Analytiker Bjørn Kristian Røed i Danske Bank Markets, og som var gjest hos HegnarTV i går, uttalte der at vi kanskje kan få se rater opp mot 150.000 dollar dagen de neste fire ukene.

På spørsmål fra Hegnar om man da skal kjøpe Frontline nå? svarte Røed: - Sesongmessig skal man definitivt kjøpe Frontline, sier analytikeren. Du kan lese mer hos HegnarOnline her: "Utbyttefesten er tilbake"

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

 

Teknisk Analyse av Frontline (FRO):

Ser vi på det tekniske bildet for Frontline-aksjen (jf. nederste av diagrammene i saken her) så har den vist en positiv utvikling siden bunnen i 2014, og en fortsatt positiv utvikling for aksjen signaliseres i tiden fremover.

I det korte bildet så har aksjen konsolidert mellom et støttenivå rundt 20 kroner og et motstandsnivå rundt 30 kroner.

Det er dannet en stor omvendt hode-skulder formasjon for Frontline-aksjen, og hvor et brudd opp i gjennom 30-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Ved et slikt brudd opp i gjennom 30,00-nivået, og som vi hos Aksjeanalyser.com tror kan skje i løpet av den nærmeste tiden nå. Ja så vil det da være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Nå kan du diskutere aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på aksje- og investeringsforumet Xtrainvestor

Det har vært en kraftig økning i volumet (antall aksjer omsatt) under oppgangen i aksjekursen siden bunnen i 2014, og dette gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.

 
Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere positive analyser av Frontline, og vi tror altså på et nært forestående brudd opp i gjennom 30,00-nivået, og som vil kunne sette virkelig fart i Frontline-aksjen.

Vi ser ikke bort i fra at Frontline-aksjen gjerne kan doble seg fra dagens kursnivå rundt 25,60 kroner i løpet av kort tid.

Hvorvidt Frontline-aksjen vil mangedoble seg på få uker slik den gjorde rundt årsskiftet i fjor er vi mer usikker på, men at den kan doble seg på kort tid nå ser vi altså ikke bort i fra.

Videre så ser vi hos Aksjeanalyser.com et potensiale for Frontline-aksjen helt opp mot 100,00-115,00 kroner på 1-3 års sikt, og hvis den nå slik vi tror, snart utløser et kraftig teknisk kjøpssignal ved et brudd opp i gjennom 30,00-nivået.

Selv om Frontline-aksjen skulle stige opp til 100,00-115,00 kroner på 1-3 års sikt, så vil den fortsatt være ned med nesten 70 prosent siden toppen i 2008 da aksjen var rundt 350,00 kroner.

Du kan følge utviklingen for Frontline-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også vår analyse av REC-aksjen nylig her: "Venter solskinn for denne aksjen?"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:

 

Diagram over utviklingen for Frontline-aksjen (øverste graf viser utviklingen rundt årsskiftet 2014/2015, mens nederste graf viser utviklingen for Frontline-aksjen siden 2008 og frem til i dag):

 

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com