Google økte fredag i verdi mer enn hele Statoil er verdt

 


17.07.2015 - Google Inc (Ticker: GOOGL) steg kraftig fredag på Nasdaq børsen i USA etter at selskapet la frem resultater for siste kvartal som overgikk markedets forventninger. Selskapet kunne vise til en fortjeneste per aksje på 6,99 dollar i siste kvartal, mot markedets forventninger som lå rundt 6,70 dollar per aksje.

Google aksjen har for første gang i dag blitt handlet til over 700 dollar per aksje, og aksjen handles like før børsslutt i USA fredag til rundt 700 dollar per aksje, og som er en oppgang på rundt 16 prosent fra torsdagens sluttkurs på 601,78 dollar.

Men som om ikke det var nok så setter Google med denne oppgangen også en ny historisk rekord. Nemlig den største økningen i børsverdi for et selskap på en dag målt i dollar i hele USAs historie, og med en økning i børsverdi i dag på rundt 65 milliarder dollar! Den forrige rekorden i økning i børsverdi i dollar på en dag var det Apple Inc som hadde da selskapets børsverdi økte med 46 milliarder dollar den 25. April 2012.

Google har med en oppgang for aksjen på rundt 16 prosent i dag altså økt børsverdien for selskapet med utrolige 65 milliarder dollar, på en dag! Dette tilsvarer i norske kroner en økning i børsverdien for Google på en dag på ufattelige 530 milliarder kroner.

Til sammenligning så er børsverdien for Statoil i dag på rundt 443 milliarder kroner.

Google har altså etter dagens kursoppgang på over 16 prosent økt i børsverdi mer enn hele Statoil er verdt, og det på bare en eneste dags børsoppgang.

Google Inc har etter dagens kursoppgang på over 16 prosent nå en børsverdi på rundt 477 milliarder dollar, og som tilsvarer i norske kroner en børsverdi på cirka 3.892 milliarder norske kroner. Det er nesten 9 ganger så mye som børsverdien til Statoil, og det tilsvarer over halvparten av det norske oljefondet som i skrivende stund er på rundt 7.217 milliarder kroner.

Du kan følge med på kursen for Google Inc hos IG her...

 


Kilde Chart: Stockcharts.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.