Gå til sidens hovedinnhold

John Fredriksen med gigantisk aksjetap


31.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjenalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen, og rigg-selskapet Seadrill Ltd. (ticker: SDRL).

John Fredriksen har gått på et gigantisk tap i rigg-aksjen Seadrill Ltd., og hvor han direkte og indirekte eier til sammen rundt 24 prosent av aksjene.

Seadrill-aksjen har nå falt med 90 prosent siden den høyest var i 289,80 kroner den 04. September 2013, altså for litt over to år siden.

På vel to år har altså børsverdien til selskapet Seadrill falt med hele 90 prosent. Seadrill har nå en børsverdi på rundt 15 milliarder kroner. Børsverdien til selskapet var på det meste da kursen var høyest i 289,80 kroner den 04. September 2013 på rundt 143 milliarder kroner.

Det betyr altså at børsverdien av rigg-selskapet Seadrill, og nå som aksjen har falt hele 90 prosent de seneste vel to årene, er ned med hele 128 milliarder kroner.

Største aksjonær i Seadrill, John Fredriksen og som eier direkte og indirekte rundt 24 prosent av selskapet, har dermed fått redusert verdien på sine aksjer i Seadrill med over 30 milliarder kroner de seneste vel to årene.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Fredriksen-aksjen og riggselskapet Seadrill (SDRL).

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av Seadrill-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Seadrill-aksjen så er denne i en bratt fallende trend, og hvor videre kursfall signaliseres for aksjen i tiden fremover (jf. diagram nederst i saken her).

Det er lite positive tekniske signaler å spore for Seadrill-aksjen nå, og etter at aksjen nylig også brøt ned i gjennom bunn-nivået fra etter finanskrisen, rundt 40 kroner.

Ja så er det nå lite teknisk støtte videre nedover for Seadrill-aksjen, og vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre mange tidligere negative analyser av Seadrill-aksjen det seneste året.

Som for eksempel her den 26. november 2014 da aksjen var rundt 124,00 kroner, og som du kan lese her: "Seadrill stuper på børsen. Aksjen kan falle til 50 kroner"

Aksjen har nå falt med hele 75 prosent siden vår negative analyse av Seadrill-aksjen den gang 24. november 2014 da aksjen var rundt 124,00 kroner. Onsdag på børsens siste handelsdag i 2015 så endte Seadrill-aksjen ned 5,56 prosent til 30,55 kroner.

Det samlede negative tekniske bildet for Seadrill-aksjen indikerer at den gjerne kan komme til å falle helt ned mot 20,00 kroner i løpet av de neste 3-6 måneder.

Således kan mareritt-investeringen for John Fredriksen i Seadrill gjerne fortsette videre inn i 2016.

Noen mener til og med at Seadrill-aksjen kan falle så lavt som til 1 (EN) krone, og som du kan lese om her i en artikkel hos Hegnar Online fra den 08. desember 2015: "Mener enden er nær for Seadrill: Ser aksjen i én krone"

Du kan følge utviklingen for Seadrill-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Aksjen 15-doblet seg i 2015 - kan flerdoble seg i 2016"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for Seadrill-aksjen:


Kilde chart:

vikingen.se

Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto