*Nettavisen* Nyheter.

Kan bli skjebneuke for børsene

13.07.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), og noen viktige utenlandske børsindekser.

Felles for dem alle er at de fortsatt er innenfor sine langsiktige stigende trender, men at det er utløst enkelte negative tekniske signaler i det korte bildet.

Utviklingen den nærmeste uken nå vil kunne si mye om veien videre for både Oslo Børs Benchmark indeks, og andre viktige utenlandske børsindekser.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Klikk på bildet for å forstørre.

 


Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX):

Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for OSEBX innenfor denne så lenge trenden ikke brytes.

I det korte bildet er det derimot etablert en fallende trend for Oslo Børs Benchmark indeks, og hvor OSEBX etter en oppgang hittil mandag 13. Juli 2015 nærmer seg taket av denne, og motstandsnivået ved øvre trendlinje i denne kortsiktige fallende trenden.

Oslo Børs Benchmark indeks møter også motstand nå ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, rundt 642 poeng. Samtidig så har 50-dagers glidende gjennomsnitt også vendt nedover, og viser nå en fallende tendens. Dette indikerer fare for videre fall for Oslo Børs Benchmark indeks i tiden fremover.

RSI momentum-indikator har også etablert en fallende trend de seneste månedene, og denne må brute opp fra denne fallende trenden, og over 50-nivået, for å gi positive signaler for den videre utviklingen for Oslo Børs Benchmark indeks.

Det er altså et blandet bildet for Oslo Børs Benchmark indeks nå, og hvor den langsiktige stigende trenden er inntakt, mens det er etablert en fallende trend for OSEBX i det korte bildet, og hvor det nå er en del motstand rundt 640-645 poeng.

På nedsiden så er viktige tekniske støttenivåer å følge med på ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som er rundt 610 poeng, og deretter ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 585 poeng.

Utviklingen den nærmeste uken vil altså kunne gi nye viktige signaler om veien videre for Oslo Børs Benchmark indeks. Hvis Oslo Børs Benchmark indeks klarer å bryte opp gjennom, og etablere seg noen dager over motstandsnivået rundt 645 poeng, så vil det gi positive signaler for den videre utviklingen fremover. Da vil videre oppgang innenfor den langsiktige stigende trenden signaliseres i månedene fremover.

Skulle derimot Oslo Børs Benchmark indeks ikke klare å bryte opp gjennom 645-nivået, og etablere seg noen dager over der nå i løpet av den nærmeste uken. Ja da vil det signalisere videre nedgang i ukene fremover innenfor den kortsiktige fallende trenden som er etablert for Oslo Børs Benchmark indeks de seneste månedene. Viktige tekniske støttenivåer å da følge med på er altså ved 610 poeng (ved 200-dagers glidende gjennomsnitt), og deretter ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 585 poeng.

skulle 585-nivået brytes så vil det innebære et brudd på den langsiktige stigende trenden, og det kan bli starten på en ny og fallende trend de neste 1-3 årene.

Det blir altså en spennende uke å følge med på Oslo Børs nå, og hvor det kan komme nye viktige tekniske signaler om den videre utviklingen i månedene fremover.

For OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs) så er gjelder tilsvarende viktige tekniske nivåer å følge med på nå: Viktig motstandsnivå er ved 585 poeng, og hvor et etablert brudd (at OBX-indeksen holder seg over det nivået noen dager) på 585-nivået vil utløse positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover. På nedsiden så er det for OBX-indeksen 550-nivået som er det viktigste tekniske støttenivået å følge med på, og hvor et etablert brudd ned gjennom 550-nivået vil utløse negative tekniske signaler for den videre utviklingen for OBX-indeksen i tiden fremover.

Du kan følge utviklingen for OBX-indeksen hos IG her...

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Klikk på bildet for å forstørre.

 


S&P-500 - USA:

S&P-500 er også innenfor sin langsiktige stigende trend, men er nå kommet helt ned til støttenivået ved nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden. Dette støttenivået ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden sammenfaller også med støttenivået ved S&P500 sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Utviklingen for S&P-500 den nærmeste uken, og denne testen av støttenivået nå ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil være viktig for nye signaler om den videre utviklingen for S&P-500 i månedene fremover.

Det er imidlertid utløst enkelte negative tekniske signaler for S&P-500 den seneste tiden, og det er blant annet utløst salgssignal fra en mindre hode-skulder formasjon.

På nedsiden så er det foruten støttenivået ved 200-dagers glidende gjennomsnitt og nedre trendlinje i den stigende trenden, som er rundt 2060 poeng, ja så er et annet viktig teknisk støttenivå ved 2.040 poeng.

Dersom S&P-500 skulle nå den nærmeste uken falle under 2.040 poeng, og som da også innebærer brudd ned gjennom både nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Ja et eventuelt slikt brudd for S&P-500 nå nærmeste uken ned gjennom 2.040 poeng vil utløse et kraftig teknisk salgssignal for den viktige S&P-500 indeksen i USA.

Det samme gjelder altså for S&P-500 indeksen, som for Oslo Børs Benchmark indeks, slik det tekniske bildet nå ser ut, og at utviklingen den nærmeste uken nå vil kunne gi nye viktige signaler om den videre utviklingen i månedene fremover.

Holder støttenivåene, og klarer S&P-500 indeksen å etablere seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt 2.100 poeng i løpet av den nærmeste uken, ja så vil det gi positive signaler for den videre utviklingen for S&P-500 i månedene fremover.

Kommer det derimot et nytt fall og S&P-500 bryter ned gjennom 2.040 poeng, ja så vil det utløses flere negative tekniske signaler, og det vil utløses et kraftig teknisk salgssignal for S&P-500 indeksen i USA.

Du kan følge utviklingen for S&P-500 indeksen i USA hos IG her...

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Klikk på bildet for å forstørre.

 


DAX30 - Tyskland:

DAX30 beveger seg også innenfor en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang signaliseres for DAX30 innenfor denne på sikt, men hvor også her utviklingen den nærmeste uken vil kunne gi viktige signaler om den videre retningen i månedene fremover.

Det er også for DAX30 indeksen i Tyskland etablert en fallende trend de seneste månedene, og hvor DAX30 i dag er helt oppe og tester motstandsnivået ved øvre trendlinje i denne fallende trenden.

DAX30 er i dag kommet litt over 50-dagers glidende gjennomsnitt, men for å få en bekreftelse på brudd opp gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt så må DAX30 slutte noen dager over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det er altså for tidlig å si helt enda om DAX30 nå vil klare å etablere seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt, og bryte opp fra den fallende trenden som er etablert de seneste månedene.

Skulle DAX30 indeksen de nærmeste dagene falle under 50-dagers glidende gjennomsnitt igjen, og under 11.350 poeng så vil den fallende trenden fra de seneste måneder være intakt og videre fall innenfor denne vil signaliseres i tiden fremover.

Så også for DAX30-indeksen er det en viktig uke vi har foran oss her nå, og hvor utviklingen de nærmeste dagene vil kunne gi ny viktig informasjon om den videre utviklingen for DAX30-indeksen i tiden fremover.

På nedsiden så er viktige tekniske støttenivåer å følge med på for DAX30-indeksen ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, rundt 10.700 poeng, og støttenivået fra forrige bunn rundt 10.650 poeng. Skulle DAX30-indeksen falle under 10.600 poeng så vil videre fall ned mot 9.800-10.000 poeng signaliseres på kort sikt. Dette er ned mot nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden for DAX30 (jf. Uke chart nedenfor her).

Du kan følge utviklingen for DAX30 indeksen hos IG her...

Så vi har en viktig uke foran oss her nå for både Oslo Børs Benchmark indeks, og flere viktige utenlandske børsindekser som f.eks. S&P-500 og DAX30 som vi har sett nærmere på her i dag på Aksjeanalyser.com.

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag