Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig kursfall ventes i REC Silicon

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på følgende tre aksjer på Oslo Børs: REC Silicon (Vurdering: SELG, Ticker: REC), Statoil (Vurdering: KJØP, Ticker: STL) og Lerøy Seafood Group (Vurdering: KJØP, Ticker: LSG).

REC Silicon har utløst et salgssignal, og som indikerer at aksjen kan komme til å falle helt ned mot NOK 2,00 på 6-12 måneders sikt (kurs i skrivende stund er NOK 2,93). Dette tilsvarer i så fall et kursfall for REC Silicon på litt over 30 prosent fra dagens aksjekurs.

Statoil og Lerøy Seafood Group viser derimot en positiv utvikling innenfor sine respektive langsiktige stigende trender, og videre kursoppgang signaliseres nå i tiden fremover for begge aksjene.


17.09.2014 - REC Silicon (Ticker: REC) har utløst et salgssignal etter å ha brutt ned gjennom et viktig støttenivå ved NOK 3,00.

Aksjen har gitt salgssignal fra en stor rettvinklet fallende triangel formasjon, og salgssignalet som nå er utløst i henhold til denne formasjonen indikerer at aksjen kan komme til å falle ned mot NOK 2,00 på 6-12 måneders sikt.

Det ligger nå motstand opp mot NOK 3,00 ved rekyler opp i aksjen, og dersom aksjens kulle komme over NOK 3,00-nivået så neste motstandsnivå rundt NOK 3,30.

MACD momentum-indikator er også i salgssignal for REC Silicon, og er således med og underbygger de øvrige negative tekniske signaler for aksjen.

Videre så er 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte ned gjennom 200-dagersglidende gjennomsnitt, et såkalt Death Cross signal, og som ytterligere er med og underbygger det negative tekniske bildet for aksjen nå.

Basert på disse negative tekniske signaler for REC Silicon så vurderer vi aksjen som en salgskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen, basert på det tekniske bildet aksjen nå viser og det salgssignal som er gitt, ved NOK 2,00 på 6-12 måneders sikt.

Kort om selskapet: REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, delivering high-purity polysilicon and silane gas to the solar and electronics industries worldwide. We combine 25 years of experience and proprietary technology with the needs of our customers, and have an annual capacity of 20,000 MT of polysilicon from our two US-based manufacturing plants. Listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: REC), the company is headquartered in Moses Lake, Washington and employs 800 People.


Kilde Chart: Vikingen.se17.09.2014 - Statoil (Ticker: STL) har tatt i mot ved et støttenivå rundt NOK 170,00, og videre oppgang signaliseres nå fremover for aksjen innenfor den stigende trenden.

Etter å ha korrigert noe ned de seneste månedene så har Statoil aksjen funnet støtte ved NOK 170,00-nivået, og flere tekniske indikatorer som MACD og RSI m.fl. signaliserer nå videre oppgang fra dagens nivå for aksjen.

På oppsiden er første tekniske motstandsnivå nå ved NOK 195,00, men deretter er det begrenset med motstand før opp mot tidligere topper for Statoil-aksjen, rundt NOK 210,00-215,00.

Ved korreksjoner ned så ligger det støtte ved NOK 175,00, og deretter NOK 170,00. Ved NOK 170,00-nivået er det blant annet støtte fra aksjens 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på dette positive tekniske bildet som Statoil viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved NOK 210,00 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 168,00.

Kort om selskapet: Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Stavanger med om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.


Kilde Chart: Vikingen.se17.09.2014 - Lerøy Seafood Group (Ticker: LSG) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Lerøy Seafood Group konsoliderer i det korte bildet innenfor en rettvinklet stigende triangel formasjon, og et brudd opp gjennom NOK 237,00-nivået vil utløse nye positive signaler for aksjen. Det vil da være begrenset med motstand for videre oppgang i aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt NOK 300,00.

MACD momentum-indikator har også gitt nytt kjøpssignal for aksjen nå, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Aksjen finner støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt NOK 225,00, og deretter er neste tekniske støttenivå for aksjen ved NOK 220,00.

Basert på dette positive tekniske bildet som Lerøy Seafood Group viser så vurderes aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå. Vi har kursmål for aksjen ved NOK 300,00 på 6-12 måneders sikt. Stop-loss kan gjerne settes ved NOK 212,00.

Kort om selskapet: Lerøy Seafood Group ASAs kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.


Kilde Chart: Vikingen.seFor å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre