RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Kværner en salgskandidat etter dagens oppgang

 

28.10.2014   Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere teknisk på Kværner (Ticker: KVAER), og som får et løft på formiddagen her etter at selskapet leverte noe bedre resultat enn ventet for tredje kvartal før børsåpning i dag. 

Aksjen møter imidlertid på betydelig teknisk motstand nå rundt NOK 9,10, og aksjen ligger også i en fallende trend og hvor videre kursnedgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Teknisk Analyse:

Vi i Aksjeanalyser.com mener, basert på det negative tekniske bildet for aksjen, at den er en salgskandidat etter dagens oppgang, og nå som den møter på betydelig teknisk motstand her rundt NOK 9,00-nivået (jf. chart nedenfor).

RSI momentum-indikator viser en fallende trend, og er nå etter dagens oppgang helt opp mot den fallende motstandslinjen i RSI diagrammet. Stochastics momentum-indikator signaliserer også at aksjen gjerne vil få en ny vending ned i tiden fremover nå, og er således med og underbygger de øvrige negative tekniske signaler for aksjen.

På nedsiden så er det i første omgang noe teknisk støtte rundt NOK 8,00, og deretter ved NOK 7,25. I henhold til den langsiktige fallende trenden som aksjen beveger seg innenfor så kan den gjerne komme til å falle helt ned mot nedre trendlinje i denne, rundt NOK 6,50 på 6-12 måneders sikt.

Vi har i Aksjeanalyser.com en salgsanbefaling på Kværner på dagens kursnivå rundt NOK 9,00, og vi har kursmål ved NOK 7,25 på 3-6 måneders sikt.

Kort om kvartalsresultatet for 3. kvartal:

Kværner fikk et driftsresultat på 176 millioner kroner i tredje kvartal 2014, mot 165 millioner kroner i samme periode i fjor, fremgår det av selskapets kvartalsrapport tirsdag. Analytikerne ventet på forhånd et driftsresultat på 150 millioner kroner.

Selskapet driftsinntekter var 4.004 millioner kroner, mot 3.080 i samme periode året før. EBITDA utgjorde 194 millioner kroner, mot 180 millioner i fjor. Driftsinntektene var ventet til 3.300 millioner kroner og ebitda til 169 millioner kroner.

Selskapet hadde en ordreinngang på 2.801 milliarder kroner i kvartalet (1.594). Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 19.353 milliarder kroner, sammenlignet med 25.647 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2013.

Kværner hever guidingen for fjerdekvartal noe, og venter nå en omsetning på rundt 17 milliarder kroner i 2014, mot tidligere guiding på 15-16 milliarder kroner. Ordreinngangen for tredje kvartal ble på 2.801 millioner kroner, inkludert andel av ordreinngang fra felleskontrollerte virksomheter, sammenliknet med 1.594 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Kværner skriver videre i sin resultatpresentasjon at målet om 15 prosents kostnadsreduksjon er ventet å bli oppnådd for fremtidige EPC-toppside prosjekter. Vekst i prosjektporteføljen over det seneste året og negativ kostnadsutvikling påvirke marginene negativt.

For 2015 vil forbedringer av ebitda margin-utviklingen avhenge av nye tildelinger med bidrag i 2015. Selskapet ser fortsatt mange muligheter innen målsatte regioner i markedet, men skriver at sanksjonering av flere av disse prosjektene er sensitive dersom oljeprisen holder seg lav.

 

Kilde Chart: vikingen.se
Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com