Meglergigant får aksje til å stupe

 


19.10.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på seismikk-aksjen Petroleum Geo-Services (PGS).

PGS-aksjen faller kraftig på Oslo Børs mandag formiddag, og fallet kan nok tilskrives blant annet en nedgradering av aksjen fra meglergiganten Citi.

PGS-aksjen er mandag formiddag ned 5,59 prosent til 33,76 kroner.

Citi nedgraderer sin anbefaling på Petroleum Geo-Services fra nøytral til salg, ifølge TDN Finans. Samtidig kuttes kursmålet for PGS-aksjen fra tidligere 36,00 kroner til nå 26,50 kroner.

Citi mener at utsiktene for oljeselskapenes letekostnader ligger an til å forverre seg ytterligere i tiden fremover. Det vises også til svakere kontantstrømmer for oljeselskapene.

Den 05. Oktober 2015 publiserte Petroleum Geo-Services sin oversikt over flåteutnyttelsen i 3. kvartal. Selskapet kunne da melde om en flåteutnyttelse på 35 prosent innen kontraktsseismikk i 3. kvartal 2015.

Saken fortsetter nedenfor...

 


Ser vi på det tekniske bildet for Petroleum Geo Services aksjen så er det ikke mye positivt å finne der heller.

Aksjen er i en fallende trend både på kort og lang sikt, og videre nedgang signaliseres for aksjen også i tiden fremover.

Første tekniske støttenivå av betydning for PGS-aksjen er nå ned mot forrige bunn i september, rundt 30,00 kroner.

Den langsiktige fallende trenden aksjen beveger seg innenfor indikerer imidlertid at aksjen kan komme til å falle helt ned mot 10,00 kroner på 1-2 års sikt.

Det er riktignok en del teknisk støtte for aksjen ned mot tidligere bunn etter finanskrisen i 2008, rundt 20,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

 

Basert på det samlede negative tekniske bildet for PGS-aksjen så gjentar vi hos

Aksjeanalyser.com

i dag våre tidligere negative analyser av aksjen. Vi har kursmål for aksjen ved 20,00 kroner på 6-12 måneders sikt, mens vi ikke ser bort i fra at aksjen kan falle helt ned mot bunnen av den langsiktige fallende trenden, ned mot 10,00 kroner på 1-2 års sikt.

At PGS-aksjen er en volatil aksje som svinger kraftig kommer tydelig frem av diagrammet over aksjens kursutvikling siden 2000 nederst i saken her.

Der ser vi at aksjen falt fra rundt 500,00 kroner i 2000 og helt ned til 3,00 kroner da selskapet var nær ved å gå konkurs i begynnelsen av 2003. Deretter steg aksjen fra en bunn rundt 3,00 kroner i 2003, og helt opp til rundt 170,00 kroner i 2007. Så falt aksjen fra en topp rundt 170,00 kroner i 2007, og helt ned til 20,00 kroner under finanskrisen i slutten av 2008. Den senere tid så har aksjen falt fre en topp rundt 100,00 kroner i 2012, og ned til 30,00 kroner i September 2015.

Basert på vårt negative syn på PGS-aksjen i tiden fremover så mener vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen er interessant for shortsalg.

Shortsalg gjør det mulig å tjene penger i et fallende marked eller beskytte eksisterende investeringer. Les mer om hvordan og hvorfor shortsalg kan inngå som en viktig del av en balansert handelsstrategi hos vår samarbeidspartner IG her... [sponset lenke]

Nå indikerer altså den langsiktige fallende trenden for PGS-aksjen at den kan komme til å falle helt ned mot 10,00 kroner på 1-2 års sikt. Det vil i så fall innebære et fall på rundt 70 prosent fra dagens kursnivå.

Vi gjør ellers oppmerksom på at Petroleum Geo-Services slipper sin resultatrapport for 3. kvartal den 23. Oktober 2015.

Du kan følge utviklingen for PGS-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også analysen hos IG: Levels to watch - FTSE, DAX and Dow [sponset lenke]

Du kan se diagram over utviklingen for PGS-aksjen nederst i saken her...

Annonse (Nidelv International ASA):

 

Diagram over kursutviklingen for PGS-aksjen:

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.