*Nettavisen* Nyheter.

Mye fryktet salgssignal utløst på Frankfurt børsen

Klikk på bildet for å forstørre.

 

26.10.2014 - Børsene verden over har fått en rekyl opp den siste uken, og flere børsindekser i verden tester nå viktige tekniske nivåer, og hvor utviklingen i uken som kommer kan gi nye signaler for den videre utviklingen fremover.

Faren er langt i fra over enda, og alle de største og viktigste børsindeksene i Europa, DAX-30, FTSE-100 og CAC-40, har nå utløst det fryktede "Death Cross Signal", og som ytterligere blir forsterket for alle tre indeksene ved at også 200-dagers glidende gjennomsnitt har begynt å vise en fallende tendens.


En av de viktigste børsindeksene i Europa, den tyske DAX-30 indeksen, har utløst flere tekniske salgssignaler den seneste tiden, og har blant annet utløst et kraftig teknisk salgssignal fra det som kalles et «Death Cross Signal». Dette er et signal som utløses når 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter ned gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og signalet blir ytterligere forsterket om 200-dagers glidende gjennomsnitt også begynner å vise en fallende tendens.

Dette har nå DAX-30 sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt begynt å gjøre, og det viser nå en fallende tendens. Dette forsterker altså salgssignalet som er gitt ved dette «Death Cross Signal» som nå nylig er utløst for DAX-30 indeksen. Underveis i en langsiktig oppgangstrend så kan det komme en eller flere «falske» slike Death Cross signaler, slik vi så for eksempel i 2012 for DAX-30 indeksen (se chart nedenfor), men ved slike falske salgssignaler som skjer iblant så er ofte ikke dette forsterkende elementet gjeldende at også 200-dagers glidende gjennomsnitt viser en fallende tendens. Slike Death Cross signaler er altså spesielt sterke og pålitelige salgssignaler når også 200-dagers glidende gjennomsnitt viser en fallende tendens, og det gjør det altså nå for DAX-30 indeksen.

Videre så er det gitt et kraftig teknisk salgssignal fra en stor hode-skulder formasjon for DAX-30, og slike hode-skulder formasjoner regnes for å være blant de sikreste formasjoner innen teknisk analyse. Disse hode-skulder formasjonene opptrer ofte i slutten av en langsiktig stigende trend.

DAX-30 møter nå på betydelig teknisk motstand rundt 9.000 poeng nivået, og dersom indeksen ikke klarer å bryte opp gjennom og etablere seg over dette nivået i løpet av ukene som kommer nå så vil det gi signal om at et nytt kraftig fall for DAX-30 indeksen gjerne vil komme i månedene fremover nå.

På nedsiden så er det teknisk støtte ved hhv 8.500 poeng, 8.000 poeng, og så mer betydelig teknisk støtte ned mot 7.500 poeng.

Basert på de kraftige tekniske salgssignaler som er utløst for DAX-30 den siste tiden, og dersom indeksen ikke klarer å etablere seg over det viktige 9.000 poeng nivået i løpet av ukene som kommer, så indikerer det tekniske bildet for DAX-30 at det gjerne kan komme en korreksjon ned mot 7.500-nivået på 3-6 måneders sikt.

Tilsvarende kraftig salgssignal fra såkalt "Death Cross Signal" er også utløst for både den engelske FTSE-100 indeksen, og for den franske CAC-40 indeksen (se chart nedenfor). For disse indeksene så blir også signalet ytterligere forsterket ved at 200-dagers glidende gjennomsnitt nå viser en fallende tendens.

FTSE-100 indeksen møter nå betydelig teknisk motstand rundt 6.400 poeng, mens CAC-40 indeksen har i likhet med DAX-30 utløste et kraftig teknisk salgssignal fra en stor hode-skulder formasjon.

Her hjemme så har Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) også utløst flere kraftige tekniske salgssignaler den seneste tiden, og OSEBX møter på betydelig teknisk motstand i området 580-590 poeng, og det blant annet opp mot 200-dagers glidende gjennomsnitt. Det er også nær ved å bli utløst et slikt kraftig salgssignal ved et «Death Cross Signal» for OSEBX, og 200-dagers glidende gjennomsnitt har allerede begynt å flate ut, og vil trolig vise en fallende tendens snart om OSEBX får en ny vending ned i i ukene fremover nå.

Vi i Aksjeanalyser.com gjentar vår anbefaling om å benytte slike rekyler opp vi har sett den siste uken til å redusere eksponeringen i aksjer, og vi ser fortsatt stor fare for videre fall i aksjemarkedene neste 6-12 måneder. Basert på flere kraftige tekniske salgssignaler på flere viktige børsindekser rundt i verden så indikeres fortsatt stor fare for en større korreksjon ned på et sted mellom 20-40 prosent over de neste 6-12 måneder. For Oslo Børs ser det spesielt ille ut da det også er utløst kraftig salgssignal for oljeprisen etter brudd ned gjennom 90 dollar nivået, og hvor videre fall ned mot 70 dollar signaliseres neste 6-12 måneder.

Kort om DAX-30: «DAX (forkortelse for Deutscher Aktienindex) er en Blue Chip-aksjeindeks bestående av 30 store tyske selskaper notert på Frankfurt-børsen.»

Chart DAX-30:

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Chart FTSE-100:

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Chart CAC-40:

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Chart Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX):

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.