Norsk familie med 30 milliarder i aksjegevinst

Klikk på bildet for å forstørre.

 


30.12.2015 - vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på cruise-aksjen Royal Caribbean Cruises (ticker: RCL) på Oslo Børs.

Slik vi har skrevet om i våre tidligere positive analyser av RCL-aksjen hos Aksjeanalyser.com under høsten 2015, så ser vi en betydelig oppside for aksjen.

Noe vi skrev om i en positiv analyse av RCL-aksjen allerede her den 03. August 2015: "RCL opp 1.900 prosent - nå kan aksjen doble seg".

Den gang var RCL-aksjen rundt 739,00 kroner, mens den i dag er rundt 895,00 kroner. RCL-aksjen er således opp med cirka 20 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for cirka fem måneder siden.

Royal Caribbean Cruises er verdens nest største cruise selskap, og som operer merkenavnene Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Pullmantur, Azamara Club Cruise og CDF Croisieres de France, med til sammen 41 skip og en passasjerkapasitet på ca. 103.000, samt TUI cruises gjennom et 50-50 % joint venture.

Selskapet vil introdusere ytterligere tre skip innen utgangen av 2018, og vil da ha en total kapasitet på ca 118 000 køyer. Skipene seiler over hele verden til ca. 400 forskjellige destinasjoner.

Royal Caribbean Cruises Ltd er notert både på New York Stock Exchange og Oslo Børs under tickerkoden RCL. Awilhelmsen konsernet eier i underkant av 12 % av aksjene i RCL. Personer og selskaper som er aksjonærer i Awihelmsen AS eier i tillegg i underkant av 3 % av aksjene i RCL.

Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap lokalisert i Oslo. Awilhelmsen AS eies av Arne og Gjert Wilhelmsen med familie.

Awilhelmsen-konsernet ble grunnlagt i 1939 av skipsreder Anders Wilhelmsen. I henholdsvis 1954 og 1958 ble Anders Wilhelmsens sønner Arne og Gjert ansatt i selskapet.Begge arbeidet i konsernet hele deres yrkesaktive liv og satt i konsernets styre fram til sommeren 2012.

I 1968 deltok Awilhelmsen i etableringen av Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) som i årenes løp er bygget opp til å bli verdens nest største cruiseoperatør. Awilhelmsen har i hele perioden vært en langsiktig og aktiv eier i RCCL.

Ser vi tilbake på utviklingen for RCL-aksjen så har den nå siden bunnen etter finanskrisen i begynnelsen av 2009 da aksjen var lavest ved 37,00 kroner. Ja så har RCL-aksjen nå siden den gang steget med vanvittige 2.319 prosent, og har dermed 24-doblet seg siden bunnen i februar 2009.

Awilhelmsen AS, og som eies av Arne og Gjert Wilhelmsen med familie, samt personer og selskaper som er aksjonærer i Awilhelmsen AS, kontrollerer som nevnt her til sammen rundt 15 prosent av aksjene i Royal Caribbean Cruises (RCL).

Disse har da til sammen tjent vanvittige 30 milliarder kroner på den kraftige oppgangen for RCL-aksjen siden bunnen etter finanskrisen da aksjen var lavest rundt 37,00 kroner i februar 2009. Royal Caribbean Cruises har for øvrig med dagens aksjekurs ved 895,00 kroner en børsverdi på cirka 209 milliarder kroner.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for RCL-aksjen.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av RCL-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for RCL-aksjen (jf. diagram nederst i saken her) ja så er aksjen i en langsiktig stigende trend.

Videre kursoppgang signaliseres for RCL-aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden også i tiden fremover.

Det ble nylig utløst et nytt teknisk kjøpssignal for RCL-aksjen da den brøt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 865,00 kroner.

Dette nivået (rundt 865,00 kroner) representerer nå første tekniske støttenivå ved eventuelle korreksjoner ned for RCL-aksjen.

Det samlede positive tekniske bildet for RCL-aksjen indikerer imidlertid nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Det er nå lite teknisk motstand for RCL-aksjen videre oppover, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen så indikeres et potensiale for RCL-aksjen helt opp mot 2.000 kroner på 1-2 års sikt.

RCL-aksjen, og som altså har 24-doblet seg siden bunnen rundt 37,00 kroner etter finanskrisen i begynnelsen av 2009. Ja RCL-aksjen har i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen et potensiale til å kunne mer enn doble seg i løpet av de neste 1-2 år.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av RCL-aksjen, og vi ser altså en mulig dobling for RCL-aksjen på 1-2 års sikt i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen.

Du kan følge utviklingen for RCL-aksjen hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Spetalens nyttårsrakett kan eksplodere i 2016"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Diagram over kursutviklingen for RCL-aksjen:

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.