Norsk storbank venter tredobling for biotek-aksje

 


19.11.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det norske bioteknologi selskapet Nordic Nanovector (Ticker: NANO).

Bak Nordic Nanovector står teamet bak en av de siste årenes store norske bioteknologi-suksesser, Algeta.

Nordic Nanovector ble børsnotert i slutten av mars 2015, og bak selskapet finner vi blant annet kjemiker, gründer, og oppfinner Roy H. Larsen.

Larsen og professor Øyvind Sverre Bruland ved Radiumhospitalet stod bak Algeta, og som høsten 2013 ble solgt til den tyske farmasigiganten Bayer for 17,6 milliarder kroner.

Målet hos Nordic Nanovector er nå å treffe blink med selskapets hovedproduktkandidat Betalutin, slik de gjorde med Xofigo i Algeta. Nordic Nanovector har for øvrig en børsverdi med dagens aksjekurs ved 12,50 kroner på cirka 556 millioner kroner.

Betalutin er et legemiddel som kan brukes til å behandle en spesiell form for lymfekreft.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

 

Nordic Nanovector-aksjen falt kraftig den 15. oktober da selskapet meldte at det har endret planen for regulatorisk godkjenning for Betalutin. Selskapet meldte samtidig at kontantressursene ventes å være tilstrekkelig til første innlevering, og som er ventet i første halvår 2019.

Selskapet kunne i sin presentasjon av resultatene for 3. kvartal 2015 den 21. Oktober melde at selskapet har 770 millioner kroner i banken, mot 817 millioner ved utgangen av 2. kvartal 2015.

Selskapet meldte videre i sin børsmelding den 15. Oktober at resultatene fra det reviderte fase 1/2-forsøket ventes rundt utgangen av første kvartal 2017. Dette vil så ifølge selskapet tillate valg av det optimale doseringsregimet som skal anvendes for PARADIGME-forsøket, som er ventet å starte i første halvår 2017.

På bakgrunn av dette uttalte altså selskapet i sin børsmelding den 15. Oktober 2015 at første regulatoriske innlevering for Betalutin er ventet i første halvår 2019.

Tirsdag denne uken, altså den 17. November 2015, så avholdt Nordic Nanovector en kapitalmarkedsdag, og fokus der lå på å gi en bekreftelse av at hovedprosjektet Betalutin følger den reviderte tidsplanen knyttet til fase II testen.

Ole-Andreas Krohn i DNB Markets uttalte i deres morgenrapport i går i forbindelse med Nordic Nanovector sin kapitalmarkedsdag tirsdag 17. November 2015:

- Etter vårt syn formidlet selskapet dette på en tilfredsstillende måte og vi venter fortsatt at Betalutin vil kunne lanseres i markedet i løpet av 2020. Sektoren er generelt preget av de lange utviklingstidene for nye legemiddel. Vi har en kjøpsanbefaling på Nordic Nanovector med et kursmål på NOK 36 pr aksje.

Nordic Nanovector-aksjen endte onsdag i 12,50 kroner, og DNB Markets ser således nær en tredobling av aksjekursen for Nordic Nanovector med sitt kursmål for aksjen ved 36,00 kroner.

I forbindelse med selskapets presentasjon den 21. Oktober av resultatene for 3. kvartal 2015 uttalte adm. direktør i Nordic Nanovector, Luigi Costa, i en kommentar:

- Den reviderte planen gir oss anledning til ytterligere å forbedre prosessen med å finne frem til optimal dosering før vi starter mer omfattende testing av pasienter i fase 2, den såkalte PARADIGME-studien. Vi er overbevist om at dette vil øke sannsynligheten for regulatorisk godkjenning av Betalutin, med gode muligheter for å ta en konkurransedyktig posisjon i et betydelig marked med vekstpotensial.

 

Teknisk Analyse av Nordic Nanovector-aksjen:

Ser vi på det tekniske bildet for Nordic Nanovector-aksjen så har den vist en fallende trend siden børsnoteringen i Mars 2015, og aksjen har falt fra den gang rundt 38,00 kroner, og til i dag rundt 12,00-13,00 kroner (jf. diagram nederst i saken her).

Nå signaliserer imidlertid flere tekniske indikatorer at aksjen kan stå foran en vending opp i løpet av den nærmeste tiden.

Både RSI, Stochastics og MACD momentum-indikatorer signaliserer at en ny vending opp for aksjen kan være nær forestående.

På oppsiden er det noe teknisk motstand rundt 14,00 kroner, men brytes det nivået så vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot 20,00 kroner.

På nedsiden er det etablert et teknisk støttenivå for aksjen rundt 11,70-12,00 kroner i løpet av den seneste måneden. Et eventuelt brudd ned i gjennom 11,70-nivået vil utløse negative tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.

Nå signaliserer imidlertid det samlede tekniske bildet for Nordic Nanovector at aksjen trolig står foran en vending opp i løpet av den nærmeste tiden.

Vi hos Aksjeanalyser.com har kortsiktig (1-2 uker) kursmål for Nordic Nanovector-aksjen ved 14,00 kroner.

Videre så ser vi et potensiale for aksjen helt opp mot 20,00 kroner på 3-6 måneders sikt om aksjen bryter opp i gjennom 14,00-nivået.

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom 20,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen. Da ser vi hos Aksjeanalyser.com ikke bort i fra at aksjen kan stige helt opp mot DNB Markets sitt kursmål for aksjen som er ved 36,00 kroner.

Vi avslutter med å si at det alltid vil være høy risiko i denne typen aksjer, og hvor mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.

Selv om Nordic Nanovector har flere spennende prosjekter i tidlig stadium, er det Betalutin som er klart nærmest kommersialisering. Prisingen av selskapet er dermed svært sensitiv for dette ene produktet.

Les gjerne også analyse av viktige børsindekser i dag hos IG: "Levels to watch - FTSE, DAX and Dow" [sponset lenke]

Diagram over utviklingen for Nordic Nanovector-aksjen:

 


Kilde Chart:

vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.