RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Bjørn Inge Pettersen

Norske Skog-aksjen kan femdoble seg. Har stupt 97,7% siden 2000.

 

15.11.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norske skog, og som har falt med 97,7 prosent siden toppen rundt årsskiftet 1999/2000 rundt NOK 160,00.

Fredag endte aksjen på NOK 3,61. Vi hadde i Aksjeanalyser.com en salgsanbefaling på Norske Skog aksjen den 22. september 2014 (kurs da var NOK 4,30), og vi hadde et kursmål for aksjen ved NOK 3,40 på 1-3 måneders sikt.

Nå er aksjen kommet ned mot dette nivået, og slik det tekniske bildet for aksjen nå ser ut, og med bedring i selskapets resultater den siste tiden, så vurderer vi nå aksjen som en spennende kjøpskandidat med en betydelig oppside på litt lengre sikt (3-5år).

Vi ser en potensiell femdobling av aksjekursen opp mot NOK 18,00-20,00 på 3-5 års sikt dersom det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor omvendt hode-skulder formasjon som er dannet over de seneste årene (2011-2014).


Norske Skog har slitt med store underskudd i en årrekke nå, og det er gode grunner for at aksjen har falt så mye som 97,7 prosent fra toppen i 2000 rundt NOK 160,00. Nå er det imidlertid tydelige tegn til bedring, og selskapet hadde i 3. kvartal 2014 et driftsresultat på 97 millioner kroner, mot et driftsresultat i 3. kvartal 2013 på minus 4 millioner kroner. Analytikerne hadde ifølge TDN Finans ventet et driftsresultat i 3. kvartal 2014 på 72 millioner kroner.

Selskapet har i dag en børsverdi på «bare» 685,7 millioner kroner. Norske Skog er likevel en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet har 9 fabrikker (hvorav 8 er heleide) i 7 land, og en produksjonskapasitet på 3 millioner tonn papir per år. Selskapet har cirka 3.000 ansatte.

Aksjen fikk et kraftig løft fra sommeren 2013, og da aksjen lavest ble handlet rundt NOK 2,50, og så til over NOK 6,00 i begynnelsen av 2014. Siden har aksjen igjen vist en veldig svak utvikling og har gjennom 2014 falt fra rundt NOK 6,00 til nå rundt NOK 3,60.

Resultat 3. kvartal 2014:

Norske Skog kunne melde om bedre resultat fra driften enn analytikerne ventet for kvartalet. Bunnlinjen er imidlertid fortsatt skrevet i rødt, men likevel en betydelig bedring fra 3. kvartal 2013.

Norske Skog fikk et driftsresultat i tredje kvartal 2014 på 97 millioner kroner, mot et driftsresultat på -4 millioner kroner i 3. kvartal 2013. Analytikerne hadde ifølge TDN Finans ventet et driftsresultat i 3. kvartal 2014 på 72 millioner kroner.

Selskapet forklarer nedgangen fra andre til tredje kvartal med: «Nedgangen fra andre kvartal skyldtes forlenget oppstart av LWC-produksjonen ved Boyer og planlagt sommerstopp ved fabrikken i Skogn».

Resultat før skatt endte i tredje kvartal 2014 på minus 40 millioner kroner, mot minus 240 millioner kroner i tredje kvartal i 2013. Det var ifølge TDN Finans ventet et resultat før skatt i tredje kvartal blant analytikerne på minus 70 millioner kroner.

Driftsinntektene endte i 3. kvartal 2014 på 3,06 milliarder kroner, mot 3,35 milliarder kroner i 3. kvartal 2013. Analytikerne hadde her ifølge TDN Finans ventet driftsinntekter i 3. kvartal 2014 på 3,12 milliarder kroner.

Teknisk Analyse:

Norske Skog aksjen har altså falt hele 97,7 prosent siden toppen rundt NOK 160,00 rundt årsskiftet 1999/2000.

Aksjen har siden 2007 beveget seg innenfor en bratt fallende trend, men viser nå tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn-formasjon, en omvendt hode-skulder formasjon, og vil ved et brudd opp gjennom NOK 6,50 nivået utløse et kraftig teknisk kjøpssignal.

Nevnte omvendt hode-skulder formasjon er altså ikke fullført, og det må et brudd opp gjennom NOK 6,50-nivået for å utløse et slikt kraftig teknisk kjøpssignal fra denne formasjonen. Formasjonen er like fullt langt på vei etablert over de seneste årene fra 2011-2014.

Aksjen finner også støtte nå like under dagens kursnivå ved NOK 3,40, og dette er et ganske betydelig teknisk støttenivå. Skulle derimot aksjen bryte ned gjennom NOK 3,40-nivået så vil videre fall for aksjen ned for en ny test av tidligere bunn rundt NOK 2,50 signaliseres.

Basert på både det tekniske bildet for Norske Skog, og som signaliserer at aksjen kan være i ferd med å etablere en bunn rundt dagens nivå, så vurderer vi aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå rundt NOK 3,40-3,60. Vi ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 6,00 på 12 måneders sikt.

Dersom det skulle komme et brudd opp gjennom nevnte motstandsnivå ved NOK 6,50 så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som vil signalisere videre oppgang opp mot NOK 18,00-20,00 på 3-5 års sikt.

Vi i Aksjeanalyser.com mener Norske Skog er et godt value case på dagens kursnivå ved NOK 3,61, og vi har vanskelig for å se aksjen falle noe lavere enn tidligere bunner de seneste år rundt NOK 2,50, mens vi ser en potensiell oppgang for aksjen opp mot NOK 18,00-20,00 på 3-5 års sikt.

 

Kilde Chart: vikingen.seDisclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com