Norske Skog-aksjen stiger kraftig. Kan femdoble seg.

 


01.12.2014 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Norske Skog igjen, og som vi nylig hadde en kjøpsanbefaling på ved kurs NOK 3,61.

Norske Skog er et av selskapene på Oslo Børs som vil dra god nytte av det kraftige kronefallet.

Slik vi skrev i vår forrige analyse av Norske Skog så ser vi mulighet for en femdobling for aksjen på 3-5 års sikt.


Norske Skog har vist en positiv utvikling den siste tiden, og er i skrivende stund opp rundt 6,84 prosent mandag til NOK 4,22. Aksjen har brutt ut av den kortsiktige fallende trenden, og gir nå nye positive signaler når den nå også bryter opp gjennom NOK 4,00-nivået.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

På oppsiden er det noe teknisk motstand rundt NOK 4,50, men basert på det positive tekniske bildet aksjen nå viser så venter vi et snarlig brudd opp gjennom NOK 4,50-nivået. Det vil ved et slikt brudd opp gjennom NOK 4,50-nivået signaliseres videre oppgang opp mot neste motstandsnivå av større betydning som er rundt NOK 6,00.

Dersom aksjen etterhvert også bryter opp gjennom NOK 6,00-nivået så er potensialet for aksjen, slik vi skrev i vår forrige analyse av Norske Skog på Aksjeanalyser.com, helt opp mot NOK 20,00-nivået på 3-5 års sikt. Det vil ved brudd opp gjennom NOK 6,00-nivået utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra en stor omvendt hode-skulder formasjon, og hvor potensialet altså vil være opp mot NOK 20,00 på 3-5 års sikt.

Vi gjentar på Aksjeanalyser.com i dag vår tidligere kjøpsanbefaling på Norske Skog, og vi har kursmål ved NOK 6,00 på 6-12 måneders sikt. Videre så ser vi altså et potensiale for aksjen helt opp mot NOK 20,00 på 3-5 års sikt.

 


Kilde Chart: vikingen.se
Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.